Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Warunki zaliczenia
Literatura
Wyniki zaliczenia - test 4.09.2008r.
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do uruchomienia własnego biznesu. Nie zakłada się w tym przypadku natychmiastowej decyzji o podjęciu działalności gospodarczej, choć taka możliwość, rzecz jasna istnieje. Oprócz klasycznej sytuacji, gdy słuchać zamierza rozwijać własny biznes od początku zajęcia mogą być przydatne dla podejmowania nowych inicjatyw w ramach już funkcjonującego biznesu. Przykładowo może to dotyczyć:

  • Tych, którzy zamierzają rozwinąć już istniejący biznes rodzinny;
  • Tych, którzy chcieliby uruchamiać w ramach istniejących firm nowe projekty, wdrażać nowe produkty, otwierać nowe rynki, itp. Są to szczególne przejawy przedsiębiorczości, określane jako przedsiębiorczość korporacyjna (intraprzedsiębiorczość);
  • Tych, którzy już prowadzą własny biznes, ale chcieliby go rozwinąć, nadać mu bardziej dynamiczny ambitny wymiar. 
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X