Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Warunki zaliczenia
Literatura
Wyniki zaliczenia - test 4.09.2008r.
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Praktyczne doświadczenia wskazują na pozytywne efekty wspomagania klasycznego wykładu/warsztatu technikami internetowymi. Dlatego są one szeroko wykorzystywane w procesie dydaktycznym tego przedmiotu. Wortal tematyczny www.cieslik.edu.pl został uruchomiony w celu wspierania procesu dydaktycznego. Jest to eksperyment w zakresie techniki tzw. blended learning. Po wejściu na stronę należy wybrać z menu Programy dydaktyczne i zidentyfikować swój przedmiot.

 Fakt, ze oprócz podręcznika studenci dysponują jego obudową internetową, wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, stwarza atrakcyjne możliwości prowadzenia zajęć metodą warsztatową

Dla uczestników oznacza to, że:

  • Wcielają się w rolę początkującego biznesmena (nawet, jeśli w najbliższym czasie nie mają takich planów)
  • Przygotowują się do kolejnych warsztatów = czytają stosowne rozdziały podręcznika, dodatkowe materiały na wortalu, zgodnie ze wskazówkami
  • Regularnie uczestniczą w zajęciach – mamy tylko 5 zajęć!
  • Realizują zadania zalecone do konkretnego tematu. Są one podane w zakładce Twój biznes poszczególnych bloków tematycznych
  • Są aktywni na warsztatach.

Ponieważ część studentów nie będzie w stanie spełnić warunków określonych wyżej stąd potrzeba zróżnicowanego podejścia dla Grupy A (aktywnej) i Grupy P (pasywnej). Generalnie zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową pod katem Grupy A i dla tej Grupy zajęcia będą obowiązkowe. Dla przedstawicieli Grupy P udział z zajęciach będzie nieobowiązkowy, choć rzecz jasna będą mile widziani. Podział na Grupę A i P znajduje odbicie w warunkach zaliczenia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X