Założenia i cele
Sposób prowadzenia
Warunki zaliczenia
Literatura
Wyniki zaliczenia - test 4.09.2008r.
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Warunki zaliczenia dla Grupy A

  1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego z problematyki objętej programem przedmiotu w wersji podstawowej (50% oceny)
  2. Identyfikacja i ocena pomysłów biznesowych – opracowanie wstępnej koncepcji biznesu indywidualnie, bądź w małych grupach pisemnie (25% oceny)
  3. Aktywność na warsztatach (25% oceny)
  4. Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Warunki zaliczenia dla Grupy P (obecność nieobowiązkowa)

  1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego z problematyki objętej programem przedmiotu w wersji rozszerzonej (100% oceny)
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X