Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Narzedzia
 

Zestaw narzędzi związany jest z zadaniami określonymi w zakładce Twój Biznes i obejmuje:
a) kwestionariusz samooceny
b) kwestionariusz do przeprowadzenia wywiadu z przedsiębiorcą:

Kwestionariusz samooceny
Dokument MS Word
(174 KB)

Pobierz
 

Cechy, umiejętności i predyspozycje
skutecznego przedsiębiorcy.
Ankieta do proaktywnej samooceny.

Kwestionariusz oceny przedsiębiorcy
Dokument MS Word
(179 KB)

Pobierz
 
Kwestionariusz stosowany do
przeprowadzenia wywiadu
rozmowy z przedsiębiorcą

I. Proaktywna samoocena cech przedsiębiorczych - kwestionariuszKwestionariusz jest pomocniczym narzędziem dla przeprowadzenia samooceny na podstawie analizy faktów i osobistych doświadczeń życiowych


Nazwisko lub pseudonim  


1. Cechy osobowe

POZIOM
(1-niski; 2 �średni;
3 � wysoki)
Określ sposoby osiągnięcia pożądanego poziomu w ciągu 1 roku
Aktualny Pożądany
Potrzeba osiągnięcia czegoś znaczącego  
Zachowanie kontroli nad własnym losem  
Skłonność do ryzyka  
Wiara we własne siły i możliwości  
2. Cechy związane z przedsiębiorczym stylem zarządzania
POZIOM
(1-niski; 2 �średni;
3 � wysoki)
Określ sposoby osiągnięcia pożądanego poziomu w ciągu 1 roku
Aktualny Pożądany
Polowanie na okazje
§ Ciągłe poszukiwanie okazji
§ Identyfikacja okazji, tzw. czujność przedsiębiorcza
§ Dążenie do wykorzystania okazjiDziałanie w warunkach zmian
§ Brak obawy przed zmianą
§ Dążenie do zmian w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej


Podejście holistyczne
§ Spojrzenie na cały business a nie poszczególne działy
§ �Skanowanie� otoczenia w celu uchwycenia całokształtu zjawisk


3. Cechy �operacyjne� skutecznych przedsiębiorców
POZIOM
(1-niski; 2 �średni;
3 � wysoki)
Określ sposoby osiągnięcia pożądanego poziomu w ciągu 1 roku
Aktualny Pożądany
Pasja w działaniu  
Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy  
Umiejętność budowania zespołów i pracy w zespole  
Umiejętności negocjacyjne, assertywność  
Upór w dążeniu do celu mimo porażek  
Poczucie mijającego czasu  
Perfekcjonizm i troska o szczegóły  
Odpowiedzialność, charakter  

3


 


II. Analiza cech osobowych skutecznego przedsiębiorcy(przeprowadzona na podstawie rozmowy/wywiadu z przedsiębiorcą, który osiągnął sukces)


Osoba przeprowadzająca wywiad
Firma, ew. kod przedsiębiorcy
1. Cechy osobowe
Cechy i czynniki, które osiągnięcia sukcesu okazały się:
   Istotne Nieistotne
Potrzeba osiągnięcia czegoś znaczącego
    
Zachowanie kontroli nad własnym losem  
Skłonność do ryzyka  
Wiara we własne siły i możliwości  
2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne
Cechy i czynniki, które osiągnięcia sukcesu okazały się:
   Istotne Nieistotne
Zmiany systemu społeczno-gospodarczego
    
Płeć  
Tradycje biznesowe w rodzinie  
Status materialny przed uruchomieniem biznesu  
Sieć kontaktów i więzi społecznych  
Niesatysfakcjonująca pozycja w społeczeństwie  
Sytuacja �na rozdrożu�  

3.

Edukacja, szkolenie, doświadczenia praktyczne

Cechy i czynniki, które osiągnięcia sukcesu okazały się:
   Istotne Nieistotne
Wykształcenie średnie lub wyższe
    
Specjalistyczne szkolenia  
Praktyczne doświadczenie przed uruchomieniem biznesu  
4. Przedsiębiorczy styl zarządzania
Cechy i czynniki, które osiągnięcia sukcesu okazały się:
   Istotne Nieistotne
Polowanie na okazje
    
Działanie w warunkach zmian  
Podejście holistyczne  
5. Cechy �operacyjne� skutecznych przedsiębiorców
Cechy i czynniki, które osiągnięcia sukcesu okazały się:
   Istotne Nieistotne
Pasja w działaniu
    
Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy  
Umiejętność budowania zespołów i pracy zespołowej  
Umiejętności negocjacyjne, assertywność  
Upór w dążeniu do celu mimo porażek  
Poczucie mijającego czasu  
Perfekcjonizm i troska o szczegóły  
Odpowiedzialność, charakter  
6. Wymień cechy i czynniki, które okazały się istotne dla osiągnięcia sukcesu,
a które nie zostały wymienione w kwestionariuszu

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X