Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. Liderzy nowych przedsięwzięć, realizują różne funkcje na etapie uruchomienia i prowadzenia biznesu, w są także menedżerami. W niniejszym odcinku wykażemy, że występuje  wyraźna specyfika przedsiębiorczego stylu zarządzania, odróżniającego się od stylu charakterystycznego dla dużych korporacji. Jakie są zatem kluczowe elementy przedsiębiorczego stylu zarządzania? Kwestię tę, postaramy się rozstrzygnąć, w niniejszym odcinku.

  2. Po pierwsze, będzie to ciągłe poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Ujawnia się to, w kreatywnym nastawieniu i postawie ciągłego poszukiwacza, który postrzega otaczający go świat, myśląc o znalezieniu kolejnej szansy biznesowej. W wyniku ciągłego poszukiwania, dochodzi do identyfikacji pomysłów, nadających się na przekształcenie w rentowny projekt biznesowy. Bardzo istotne znaczenie, ma w tym przypadku, specyficzna umiejętność, określana jako „czujność przedsiębiorcza”. Polega ona na dostrzeganiu bez nadmiernego wysiłku, możliwości biznesowych, zazwyczaj przeoczonych przez innych. To, co wyróżnia przedsiębiorczego menedżera to postawa proaktywna: najciekawsze  pomysły są natychmiast rozpracowywane ,w formie mniej lub bardziej rozwiniętych koncepcji,  bądź odrzucane, jeśli nie spełniają określonych kryteriów wykonalności.

  3. Przedsiębiorczy menedżerowie, posiadają zazwyczaj umiejętność działania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu.  Na ogół, ludzie boją się radykalnych zmian w swojej firmie, branży czy też w całej gospodarce. Tak nie jest, w przypadku osobników zdradzających inklinacje przedsiębiorcze, którzy czują się w takich warunkach, jak przysłowiowe ryby w wodzie. Przedsiębiorczy menedżerowie postrzegają zmiany, jako coś normalnego i wręcz koniecznego, do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

  4. Bardzo charakterystyczną cechą przedsiębiorczego stylu zarządzania, jest podejście holistyczne. Przedsiębiorczy menedżerowie  zarządzają swoją firmą, mając na względzie funkcjonowanie organizacji jako całości. W szczególny sposób postrzegają otoczenie własnej firmy – niejako skanują je, w celu uchwycenia całokształtu zjawisk.

  5. Podsumowując możemy stwierdzić, że przedsiębiorca-menedżer, istotnie różni się od menedżera w dużej organizacji. Podejście holistyczne jest tu najważniejszym wyróżnikiem. Podczas gdy, menedżer w dużej firmie, może osiągać znaczące sukcesy, pozostając specjalistą w określonej dziedzinie, takiej jak marketing czy finanse, przedsiębiorca-menedżer od samego początku, musi posiadać ogląd biznesu jako całości, integrując tym samym wysiłki swoich pracowników dla osiągnięcia optymalnego, łącznego efektu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X