Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku omówimy  cechy i umiejętności operacyjne skutecznych przedsiębiorców, a więc takie, które są szczególnie przydatne w bieżącym prowadzeniu  biznesu.

  2. Przede wszystkim, skuteczni przedsiębiorcy przejawiają pasję i zaangażowanie. Widać to po sposobie, w jaki opowiadają o swych pomysłach, planach i oczekiwanych rezultatach. To, że przejawiają autentyczny entuzjazm w działaniu, pomaga im pokonywać rozmaite przeszkody po drodze. Zarażają nim pracowników, a w pewnym stopniu także klientów i partnerów biznesowych.

  3. Lider nowej firmy musi być przygotowany na kilkunastogodzinny dzień pracy, często zarywając wieczory i noce. Ten nawyk do ciężkiej pracy, warto wykształcić  przed uruchomieniem biznesu, dbając przy tym o kondycję fizyczną.

  4. Skuteczni przedsiębiorcy to tacy, którzy umiejętnie budują zespoły i sprawnie w nich funkcjonują. Silna osobowość i predyspozycje przywódcze są niewątpliwie potrzebne, ale nabierają szczególnego znaczenia, dopiero w połączeniu z umiejętnością pracy zespołowej.

  5. Bardzo ważne są umiejętności negocjacyjne. W praktyce prowadzenia biznesu, z negocjacjami będziemy mieli do czynienia, praktycznie na każdym kroku – z klientami, kontrahentami, z bankiem, pracownikami, a także w gronie wspólników. W kontaktach zewnętrznych, szczególną umiejętnością jest negocjowanie z pozycji słabszego, a z taką sytuacją mamy do czynienia na starcie.  Jak w takich warunkach zachować postawę asertywną? Sprawdzonym sposobem działania, jest cierpliwe budowanie relacji z partnerami i stopniowe odchodzenie od stosunków, opartych na konfrontacji,  w kierunku relacji o charakterze kooperacyjnym.

  6. Przykłady biznesmenów, odnoszących znaczące sukcesy, którzy mieli na swym koncie wcześniejsze niepowodzenia,  dobitnie pokazują znaczenie uporczywego dążenia do celu, mimo porażek po drodze. Istotna jest też, umiejętność dyskontowania wcześniejszych niepowodzeń, dla przyszłych sukcesów, co zawiera się w stwierdzeniu, że skuteczni biznesmeni nie ponoszą porażek, mają tylko kolejne doświadczenia poznawcze, w drodze do ostatecznego sukcesu.

  7. Skuteczny przedsiębiorca ma także świadomość szybko upływającego czasu i tego, że konkretny pomysł może prowadzić do sukcesu, jeśli nie przegapimy momentu czasowego, w którym realizacja będzie możliwa.

  8. Pasja w działaniu i przekonanie do własnych idei, znajduje zazwyczaj wyraz, w przywiązaniu do detalu, i w swoistym perfekcjonizmie. Może to być dodatkowym źródłem przewagi konkurencyjnej, gdy właśnie dbałość o szczegóły, pozytywnie wyróżnia towary i usługi danego oferenta, na tle innych dostawców.

  9. Na zakończenie, warto wspomnieć o jednej z kluczowych cech skutecznych przedsiębiorców, a więc o ich otwarcie demonstrowanej odpowiedzialności  za cały biznes i jego załogę. To warunek niezbędny, do budowania długofalowych związków z klientami, dostawcami i bankami, i co równie ważne, z pracownikami.

  10. Podsumowując należy zwrócić uwagę,  że na etapie przygotowania i rozruchu założyciele nowego biznesu, są nie tylko właścicielami czy menedżerami, ale także wykonawcami podstawowych czynności o charakterze operacyjnym. Stąd wiele cech,  omówionych wyżej, wyróżnia nie tylko skutecznych przedsiębiorców, ale  ma charakter uniwersalny.  Między innymi, wspomniane cechy operacyjne,  są bardzo poszukiwane, w przypadku profesjonalnej  kadry,  zatrudnionej w dużych korporacjach.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X