Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


 1. Przedsiębiorca działa w ramach określonych warunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych. W niniejszym odcinku omówimy znaczenie tych uwarunkowań, dla uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu.

 2. Uważa się powszechnie, że system kapitalistyczny, zwłaszcza jego anglosaska odmiana,   stwarza najkorzystniejsze warunki dla przedsiębiorczych inicjatyw.  Trzeba tu jednak uwzględnić szerszy kontekst kulturowy, a więc normy,  wartości, religię czy  zwyczaje. W wielu krajach mogą one skutecznie blokować inicjatywy przedsiębiorcze obywateli. Na przykład, system kastowy w Indiach czy też uznawane za niezgodne z zasadami islamu pobieranie odsetek od udzielonego kredytu w krajach arabskich.

 3. System realnego socjalizmu, który panował w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej przed rokiem 1989  nie stwarzał dogodnego klimatu dla rozwoju prywatnej inicjatywy. Zgodnie z koncepcją homo sovieticus, to doprowadziło do trwałych zmian w świadomości społeczeństw Europy Srodkowo-Wschodniej, możliwych do odwrócenia dopiero w następnych pokoleniach. Jednak rozwój inicjatyw przedsiębiorczych po tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiatym roku w tym regionie, zdecydowanie nie potwierdza koncepcji homo sovieticus. Wskazuje raczej , że czterdzieści pięć lat panowania komunizmu w Polsce, Czechach czy na Węgrzech to krótki, nieznaczący epizod, a kluczowe znaczenie mają dokonania cywilizacyjne wspomnianych krajów, na przestrzeni wieków.

 4. Na ile aktywność przedsiębiorcza i sukcesy w tej dziedzinie mogą być udziałem kobiet? Zgodnie z długofalowym trendem światowym,  relacja liczby biznesów  uruchamianych przez mężczyzn i przez kobiety kształtuje się jak 2do1. W przypadku Polski te proporcje są zbliżone do światowego trendu, aczkolwiek w ostatnich latach udział przedsiębiorczych kobiet wyraźnie się zwiększa i przekracza 40%.

 5. Powszechnie uważa się, że niższa aktywność kobiet niż mężczyzn w zakładaniu firm, nie musi oznaczać ich słabszych predyspozycji przedsiębiorczych, lecz przede wszystkim odzwierciedla wciąż tradycyjny podział ról społecznych. Jak wykazują badania naukowe, działalność biznesowa kobiet wykazuje wiele cech specyficznych , i jest przedmiotem oddzielnych studiów. Również z tego względu, w wielu krajach organizowane są specjalistyczne programy wspierania przedsiębiorczości kobiet.

 6. Jeśli chodzi o znaczenie rodzinnych tradycji przedsiębiorczych, to badania statystyczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że osoby o rodzinnych tradycjach, wykazują na ogół większą inicjatywę i mają większą szansę na powodzenie, niż osoby o braku takich tradycji. Ta prawidłowość nie znajduje mocnego potwierdzenia w innych krajach, zwłaszcza postkomunistycznych.  W warunkach eksplozji przedsiębiorczej po 1989 roku, okazało się, że największe sukcesy odnieśli nowi  przedsiębiorcy bez żadnych tradycji biznesowych.

 7. Ze względu na ograniczoną  skłonność banków do kredytowania nowych  biznesów, w lepszej sytuacji są ci kandydaci na przedsiębiorców, którzy mają do dyspozycji własne środki bądź mogą liczyć na pomoc rodziny. Takie osoby, mają też większą skłonność do realizacji przedsięwzięć ambitnych – bardziej ryzykownych ale  perspektywicznie bardziej rentownych.
 8. Ważnym czynnikiem sprzyjającym powodzeniu w biznesie, jest sieć kontaktów  rodzinnych,  towarzyskich i zawodowych, czyli tak zwany kapitał społeczny. Dysponując takimi kontaktami, kandydaci na przedsiębiorców mają niewątpliwie łatwiejszy dostęp do środków finansowych czy nieodpłatnych fachowych porad. Nie chodzi tu o załatwianie spraw po znajomości, ale o pozytywne nastawienie otoczenia. Wcześniejsze kontakty zawodowa czy więzi rodzinne są w pewnej mierze rękojmią solidności inicjatorów nowego przedsięwzięcia.

 9. W telewizji amerykańskiej prawdziwą ikoną i supergwiazdą jest Oprah Winfrey. Jej zawrotna kariera może być dobrą ilustracją istotnego czynnika rozwoju przedsiębiorczości, jakim jest niesatysfakcjonująca pozycja w środowisku i w społeczeństwie. Może to przykładowo dotyczyć osoby, która straciła pracę, wywodzącej się z mniejszości narodowych bądź mającej status imigranta. Takie osoby będą bardziej skłonne wybrać ryzykowną drogę własnego biznesu, co może zaowocować sukcesem w przyszłości.

 10. Z kolei, sytuacja „na rozdrożu” występuje wtedy , gdy w sposób naturalny kończy się jakiś etap w naszym życiu  i trzeba podjąć decyzję o wyborze dalszej drogi. Jest to naturalny impuls, do rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego, w tym do założenia własnego biznesu. Przykłady takich okoliczności to zakończenie służby wojskowej czy też ukończenie studiów.

 11. Podsumowując możemy stwierdzić, że splot uwarunkowań społeczno-kulturowych  nie decyduje bezpośrednio o sukcesie konkretnego przedsiębiorcy,  bo tu liczą się głównie jego cechy, umiejętności i nagromadzone doświadczenia. Wspomniane uwarunkowania mogą jednak spowodować, że sukces w biznesie będzie łatwiejszy bądź trudniejszy do osiągnięcia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X