Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku zajmiemy się ważnym dylematem: czy predyspozycje i umiejętności przedsiębiorcze mogą być wynikiem wcześniejszych doświadczeń  zawodowych a także efektem specjalistycznych programów szkoleniowych. Kwestia ta pozostaje w ścisłym związku z pytaniem, na ile cechy sprzyjające sukcesowi w biznesie mają charakter naturalny a na ile można je kształtować.

  2. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że absolwenci szkół średnich, mieli większą skłonność do uruchamiania własnego biznesu, niż osoby z wykształceniem podstawowym. Z kolei w Europie, zwłaszcza w krajach skandynawskich obserwuje się tendencję, do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych przez osoby z wyższym wykształceniem. Burzy to stereotyp, że najlepsi studenci wybierają karierę w wielkich korporacjach bądź w wolnych zawodach, takich jak prawnicy, lekarze, czy architekci,  natomiast sił w small businessie próbują ci mniej zdolni.

  3. Rosnąca popularność poglądu, że przedsiębiorczość może być przedmiotem szkolenia, doprowadziła do powstania rozmaitych inicjatyw edukacyjnych, programów i kursów. W wielu krajach (w tym także w Polsce) szkolenie kandydatów na przedsiębiorców traktowane jest jako skuteczna forma walki z bezrobociem. Odrębny nurt, to różnorodne programy z dziedziny przedsiębiorczości, oferowane studentom szkół biznesu, a także w coraz szerszym zakresie, studentom  uczelni nieekonomicznych.

  4. Jak pokazują badania empiryczne, wcześniejsze doświadczenia biznesowe, niewątpliwie pomagają w uruchomieniu własnego biznesu, nawet wtedy, gdy poprzednie próby zakończyły się porażką. Bardzo istotne są też doświadczenia zawodowe wyniesione z pracy etatowej. Pozwalają bowiem na rozpoznanie praktycznych aspektów funkcjonowania konkretnej branży, a także nawiązanie cennych kontaktów, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Trzeba także pamiętać, że wcześniejsze doświadczenie w konkretnej branży, jest kluczowym źródłem inspiracji, w procesie identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych.

  5. Podsumowując, doświadczenia ostatnich lat wskazują, że po spełnieniu określonych warunków,  pewne istotne cechy, predyspozycje i umiejętności przedsiębiorcze mogą być kształtowane w wyniku wcześniejszych doświadczeń zawodowych bądź  specjalistycznych programów edukacyjnych. Dobrze ilustruje to wypowiedź  prof.  Bygrave’a, uznanego autorytetu w zakresie nauk o przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych:

    „Tak, przedsiębiorczość może być przedmiotem nauczania, chociaż nie możemy gwarantować, że stworzymy nowego Billa Gatesa albo nową Donnę Karan, tak samo jak profesor fizyki nie ma gwarancji, że wykształci nowego Alberta Einsteina, a trener tenisa wychowa nową Serenę Williams. Ale dajcie nam studentów z determinacją do założenia biznesu, a my zrobimy z nich lepszych przedsiębiorców”

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X