Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku  spróbujemy zidentyfikować  kluczowe naturalne albo inaczej wrodzone cechy osobowe, które występują ze szczególnym nasileniem u osób odnoszących sukces w biznesie.

  2. Taką kluczową cechą jest niewątpliwie potrzeba osiągnięcia czegoś znaczącego, gdyż stymuluje ona ludzi do szczególnego wysiłku, a to w efekcie przynosi szczególne osiągnięcia. Pierwotna motywacja, często nie dotyczy działalności gospodarczej, jako takiej. Przykładowo, naukowiec, gdy stwierdza brak zainteresowania wynalazkiem w przemyśle,  decyduje się na wdrożenie go we własnym zakresie, angażując się w obcą mu sferę ekonomiczno finansową i organizacyjną. Wspomniana cecha przejawia się także, w dążeniu do  osiągnięcia ponadprzeciętnego sukcesu finansowego, czyli w kolokwialnym ujęciu dużych pieniędzy.

  3. Rasowi przedsiębiorcy charakteryzują się tym, że pragną zachować kontrolę  nad własnym losem. Ludzie o cechach przedsiębiorczych uważają, że klucz do przyszłości i sukcesu zależy w pierwszej kolejności od ich własnych decyzji i działań.

  4. Pewną odmianą wspomnianej  kontroli nad własnym losem, jest potrzeba zachowania niezależności czyli autonomii.  Typowym przejawem są tu postawy właścicieli małych firm, należących do tradycyjnego sektora small businessu: preferują oni samodzielne podejmowanie decyzji i nie tolerują nad sobą żadnego szefa. W efekcie decydują się na własny biznes, nawet jeśli ich dochody na etacie mogły być wyższe.

  5. W świadomości społecznej przyjęła się opinia, że osobnicy o cechach przedsiębiorcy angażują się w działania o wysokim poziomie ryzyka. Zachowują się jak hazardziści, grają o wysoką stawkę, co daje im możliwość odniesienia spektakularnego sukcesu, lecz grozi  równie spektakularną porażką. Tymczasem badania empiryczne wskazują  na umiarkowaną skłonność do ryzyka, inicjatorów nowych przedsięwzięć. Gdy dotyczy to zdarzeń losowych, przedsiębiorcy nie różnią się w sposób istotny od innych grup społecznych. Wykazują natomiast większą skłonność do ryzyka tam, gdzie ostateczny rezultat działań dotyczy ich własnej sprawności.

  6. Kolejna istotna cecha skutecznych przedsiębiorców, to wiara we własne siły i możliwości. Osoby o pozytywnym przekonaniu, co do własnych możliwości, przejawiają większą skłonność do uruchomienia  biznesu. Dzieje się tak z kilku względów. Po pierwsze, osoby takie stosunkowo wcześnie decydują się na wybór przedsiębiorczej ścieżki kariery zawodowej. Z kolei, zdobyte doświadczenia, wzmacniają ich przekonanie o możliwości osiągnięcia sukcesu, w kolejnych przedsięwzięciach. Wreszcie, im wyższy poziom wiary we własne siły, tym ambitniejsze są cele stawiane  przez przedsiębiorcę i tym większe zaangażowanie przy ich realizacji.

  7. W nauce o przedsiębiorczości, od kilkudziesięciu lat trwa dyskusja na temat znaczenia naturalnych cech osobowych, dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Początkowo, przypisywano im kluczowe znaczenie. Po okresie negacji roli cech naturalnych,  obecnie dominuje bardziej wyważone podejście. Uznaje się, że owszem, cechy naturalne mają  znaczenie, ale można je do pewnego stopnia kształtować. Ich ostateczny efekt, zależy w dużym stopniu od kontekstu społeczno-kulturowego,  w ramach którego funkcjonuje przedsiębiorca.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X