Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku przedstawimy całościowy albo inaczej holistyczny  sposób podejścia do cech osobowych i umiejętności przedsiębiorców. Takie holistyczne podejście zakłada, że o powodzeniu w biznesie decydują nie tyle pojedyncze cechy lub  predyspozycje, ale cały splot uwarunkowań psychologicznych, społeczno-kulturowych i demograficznych. Holistyczne ujęcie ilustruje Diagram.

  2. W proponowanym podejściu, skłonność do inicjatyw przedsiębiorczych zależy od szeregu czynników społeczno-kulturowych i demograficznych, które z jednej strony determinują pozycję jednostki w społeczeństwie, a jednocześnie mogą zachęcać, bądź zniechęcać do podejmowania działalności gospodarczej.

  3. Skłonność do inicjatyw przedsiębiorczych  i  sukcesy w tej dziedzinie mogą być również efektem pewnych naturalnych cech osobowych  przedsiębiorców.

  4. Umiejętności, niezbędne do prowadzenia biznesu mogą być także  pochodną przebytej ścieżki edukacyjnej oraz kumulacji doświadczeń , zdobytych w ramach wcześniejszej aktywności zawodowej.

  5. Analizując z kolei motywy inicjatorów do podjęcia decyzji o uruchomieniu własnego biznesu, szczególną wagę przywiązujemy do tych, które prowadzą do biznesów ambitnych, czyli zorientowanych na rozwój.

  6. W następnej kolejności analizujemy cechy i umiejętności przydatne do skutecznego prowadzenia nowego przedsięwzięcia. Są to cechy związane z tzw. przedsiębiorczym stylem zarządzania, a także cechy operacyjne, przydatne w  bieżącym prowadzeniu biznesu.

  7. Podsumowując, można stwierdzić, że holistyczne podejście zaprezentowane w niniejszym odcinku stało się ostatnio wiodącym kanonem albo inaczej paradygmatem w nauce przedsiębiorczości.   Tym samym, podważyło wcześniejszy paradygmat ukształtowany w połowie dwudziestego stulecia, gdzie uwaga badaczy skupiona była na identyfikacji szczególnych, naturalnych cech i predyspozycji przedsiębiorców, decydujących o powodzeniu w biznesie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X