Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku wyjaśnimy dlaczego cechy osobowe i umiejętności założycieli, są tak ważne w prowadzeniu własnego biznesu?

  2. Znaczenie wspomnianych predyspozycji i umiejętności, jest szczególnie istotne,  w fazie uruchamiania przedsięwzięcia. Jak wiadomo, wtedy właśnie dochodzi do wyjątkowej kumulacji trudności i zagrożeń, którym musi stawić czoło lider, bądź cała grupa założycielska. Bardzo wiele  obiecujących inicjatyw biznesowych, ponosi porażkę właśnie w tej fazie.

  3. Założyciel lub założyciele nowej firmy są  jej główną siłą napędową  i odpowiadają za realizację kluczowych działań w fazie uruchomienia, a więc:
    • Po pierwsze zidentyfikowanie nośnych pomysłów i opracowanie koncepcji biznesu;
    • Po drugie uzyskanie dostępu do kluczowych zasobów, niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia;
    • Po trzecie podjęcie działań organizacyjnych związanych z rejestracją i rozruchem nowej firmy.

  4. Obecnie, w wyniku systematycznych badań, prowadzonych w wielu krajach, dysponujemy bogatą wiedzą o cechach i umiejętnościach skutecznych przedsiębiorców. Dlaczego warto zgłębić tę wiedzę, jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? Po pierwsze, może ona być cennym punktem odniesienia dla oceny własnych predyspozycji przez kandydatów na biznesmenów. Po drugie, na tej podstawie będziemy mogli podjąć działania przygotowawcze, zmierzające do zdobycia niezbędnych kwalifikacji i doświadczeń. W efekcie,  nasza decyzja o własnym biznesie będzie dobrze przemyślana i dokładnie przygotowana.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X