Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


 1. Gdy stworzymy atrakcyjną witrynę internetową i  zapewnimy jej dużą „odwiedzalność” przez internautów możemy pójść dalej, angażując się w tzw. e-commerce, czyli dokonywanie transakcji w formie elektronicznej. W niniejszym odcinku omówimy specyfikę handlu internetowego w segmencie e-commerce, określanym w fachowym żargonie jako B2C (od angielsku skrutu business to consumer), gdzie  transakcje elektroniczne zawierane są z indywidualnym konsumentem.
 2. Specyfika sprzedaży elektronicznej indywidualnym konsumentom wynika w pierwszej kolejności z tego, że może ona być realizowana tylko w stosunku do odbiorców mających dostęp do Internetu. W tym segmencie rynku musimy się więc liczyć z ograniczeniami wynikającymi z poziomu infrastruktury technologicznej, jaką dysponuje docelowa grupa odbiorców (czyli jakość sprzętu komputerowego i łącza internetowego), a także uwarunkowaniami kulturowymi związanymi z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem internetu. Poza tym, trzeba brać pod uwagę uregulowania prawne mające chronić prawa konsumentów i  ich dane osobowe.
 3. Klasyczną formą zaangażowania firmy w e-commerce jest uruchomienie sklepu internetowego jako wydzielonej części witryny. W Polsce działa ponad tysiąc sklepów internetowych, a ich wartość obrotów w ostatnich kilku latach rosła w szybkim tempie. Trzeba jednak  mieć świadomość, że polski handel elektroniczny znajduje się dopiero w powijakach. Sklepy elektroniczne prowadzone są w większości przez bardzo małe firmy, a połowa z nich działa krócej niż rok.
 4. Posiadanie własnego sklepu internetowego wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów na infrastrukturę oraz zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli nie mamy pewności, czy e-commerce sprawdzi się w przypadku oferty handlowej naszej firmy, możemy realizować program elektronizacji sprzedaży stopniowo, czyli:
  • Zamieszczamy na witrynie elektroniczny formularz wstępnego zamówienia (zapytania ofertowego). Dane z formularza są przejmowane następnie przez handlowca, który realizuje zamówienie w tradycyjnym trybie.
  • Korzystamy z usługi, oferowanej przez wyspecjalizowane portale określane jako pasaże handlowe. Za odpowiednią opłatą klient otrzymuje dostęp do oprogramowania umożliwiającego prowadzenie w ramach pasażu własnego butiku.
  • Dobrym testem dla oceny przydatności platformy e-commerce jest zgłoszenie towarów na aukcjach internetowych zwłaszcza, że aukcje te umożliwiają złożenie oferty ze stałą ceną
 5. Handel elektroniczny w wersji B2C znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i burzliwych przeobrażeń. Doświadczenia wskazują na jego zróżnicowaną przydatność, zależną od oferowanych towarów i usług. Forma ta z pewnością sprawdza się lepiej w przypadku towarów zunifikowanych, kiedy demonstracja zasad działania oraz wyjaśnienia sprzedawcy, nie są niezbędne, przy przeprowadzaniu transakcji. Istotnym ograniczeniem w rozwoju handlu internetowego B2C są powszechne obawy o bezpieczeństwo płatności dokonywanych przez internet oraz o zachowanie poufności danych finansowych i osobowych klientów. Nawet jeśli te obawy są przesadzone, powstrzymuje to niewątpliwie część konsumentów przed zakupami elektronicznymi.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X