Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


  1. Nawyki przekazywania informacji za pośrednictwem wewnętrznej sieci, mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia budowy wewnętrznych zasobów wiedzy, a następnie skutecznym wykorzystaniem tej wiedzy w umacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. O możliwościach w tej dziedzinie pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. Uruchomienie sprawnie funkcjonującego intranetu, jest pierwszym krokiem ku sprawnemu zarządzaniu wiedzą w firmie. Następny, to stworzenie specjalistycznych baz danych. Tu w sposób ewidentny ujawniają się korzystne zmiany, spowodowane łatwiejszym dostępem do specjalistycznych  aplikacji, służących budowie takich baz. Tak jak wcześniej były to rozwiązania, na które mogły sobie pozwolić tylko największe koncerny, obecnie na rynku występują wersje programów przystosowane do potrzeb mniejszych organizacji. Stosunkowo łatwo jest również stworzyć własną aplikację, wykorzystując gotowe rozwiązania.
  3. Wewnętrzna sieć stwarza jakościowo nowe możliwości pracy grupowej, wszędzie tam, gdzie realizacja konkretnego projektu wymaga zaangażowania wielu osób. Umieszczenie wspólnej wersji projektu w sieci wewnętrznej, daje  równy i aktualny dostęp dla wszystkich, pozwala też na śledzenie kolejnych wersji i zmian wprowadzanych przez innych uczestników grupy.
  4. Przykładem szczególnie efektywnego zastosowania intranetu w pracy grupowej jest realizacja procedur wieloetapowych (po ang. workflow), gdzie której występuje ściśle określona sekwencja zdarzeń i decyzji. Standardowe rozwiązania pozwalają nie tylko na obserwowanie w sieci realizacji zadań pod względem ich zaawansowania, lecz także notyfikowanie kolejnych osób o potrzebie podjęcia kolejnych czynności.
  5. Przejawem zwiększonej elastyczności działań zespołowych przy wykorzystaniu intranetu, jest możliwość uczestnictwa w realizacji zadań przez osoby przebywające poza siedzibą firmy. Pracownicy znajdujący się poza biurem mają zapewniony dostęp do wewnętrznych zasobów sieciowych. Otwiera to duże możliwości okresowej pracy na dystans czy nawet na trwałe  przeniesienie określonych działań i funkcji poza biuro. Obecnie jesteśmy świadkami bardzo interesujących prób i doświadczeń w tej dziedzinie, a praktyczne rozwiązania dotyczą nie tylko do wielkich koncernów, ale także mniejszych firm.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X