Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


  1. Elektronizacja  transakcji między niezależnymi firmami dotyczy nie tylko sprzedaży i zakupów, ale również rozmaitych powiązań o charakterze kooperacyjnym. Nowe możliwości w tej dziedzinie omówimy w niniejszym odcinku.
  2. Zastosowanie na szeroką skalę technik internetowych dało nowy impuls dla outsourcingu poszczególnych funkcji i procesów, który dokonuje się w skali globalnej. Obserwując spektakularne przykłady przenoszenia przez wielkie koncerny produkcji i usług do Indii czy Chin, nie dostrzegamy całej różnorodności podobnych zjawisk, obejmujących wszystkie sektory gospodarki także w naszym kraju.
  3. Istotne zmiany, powstałe w wyniku zastosowania nowoczesnych technik internetowych, występują w relacjach firmy z usługodawcami zewnętrznymi. Wykorzystanie bankowości elektronicznej to nie tylko możliwość zdalnego podglądu stanu konta i zatwierdzania przelewów w trybie online. To również sprawny, niewymagający zaangażowania personelu księgowego, system identyfikacji wpływów, sprzężony z systemem księgowym, i system windykacji należności. To także możliwość szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej.
  4. To właśnie aplikacje internetowe otworzyły nowe możliwości outsource’owania usług księgowych i szerzej – biurowych. Niezależnie od niższych kosztów przekazu informacji w formie elektronicznej, korzystając z biura rachunkowego, możemy mieć dostęp do aktualnych danych księgowych w zakresie zbliżonym do sytuacji, w której posiadamy własny pion księgowy.
  5. Bardzo interesujące doświadczenia z wykorzystaniem technologii internetowych dotyczą projektów i przedsięwzięć realizowanych z udziałem kilku firm w ramach mniej lub bardziej sformalizowanych konsorcjów. W takiej sytuacji, zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o szybkość i efektywność działania, uzyskuje się dzięki symbiotycznemu połączeniu sieci wewnętrznych uczestników, a także uruchomieniu wspólnej platformy sieciowej do realizacji konkretnego projektu.
  6. W przypadku wykorzystania Internetu dla usprawnienia powiązań kooperacyjnych, mamy do czynienia z nowym źródłem przewagi konkurencyjnej, szczególnie istotnym dla młodych, początkujących firm. Ich słabsza pozycja na rynku, wynikająca chociażby z braku doświadczenia i niewielkiej skali, może być częściowo skompensowana sprawnością i umiejętnościami, w zakresie wykorzystania internetowych narzędzi współpracy międzyorganizacyjnej.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X