Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


  1. Trudno przecenić znaczenie witryny jako narzędzia promocji dla nowej firmy. Profesjonalna witryna daje szansę wyjścia na rynek i pokonania negatywnej percepcji, jaka towarzyszy początkującym firmom,  co głównie wynika z obawy o jakość oferowanych produktów i usług i  terminowość dostaw a także  przetrwanie na rynku.  Praktyczne aspekty z tym związane z zaprojektowaniem witryny internetowej przedstawimy w niniejszym odcinku.
  2. Biorąc pod uwagę efekty promocyjne, trzeba pamiętać o zamieszczeniu  podstawowych danych o firmie i jej produktach . Niedobrze jest na przykład, gdy internauci nie mogą znaleźć na stronie adresu firmy oraz telefonów kontaktowych. Liczy się też aktualność danych zawartych na stronach witryny. Jeśli nie mamy możliwości wdrożenia systemu bieżącej bądź okresowej aktualizacji, trzeba się zastanowić nad sensem projektowania atrakcyjnej witryny. Przestarzałe informacje, które znajdą tam internauci, mogą rodzić podejrzenia, co do kondycji firmy. Podobnie negatywnie postrzegane są witryny zaprojektowane na wyrost, gdzie po otwarciu kolejnej strony użytkownik otrzymuje informację, że jest ona w budowie.
  3. To co umyka uwadze początkującym firmom to potrzeba integracji witryny internetowej z pozostałymi kanałami promocji. Chodzi  o to, by w katalogach, broszurach informacyjnych, papierach firmowych, zawsze znajdowało się odniesienie do witryny internetowej, a także o zapewnienie jednolitej linii graficznej wszystkich kanałów promocji.
  4. Ważna jest też łatwość korzystania z informacji zawartej na witrynie przez wizytujących Internautów. Tu musimy zadbać w pierwszej kolejności, by kolejne strony otwierały się z odpowiednią szybkością. Trzeba zaznaczyć, że standardy i oczekiwania użytkowników są z roku na rok coraz wyższe i typową reakcją na wolno otwierającą się stronę jest rezygnacja. Istotna  jest także logiczna struktura informacyjna witryny i łatwość przechodzenia do kolejnych stron na coraz niższym poziomie szczegółowości
  5. Upowszechnienie Internetu doprowadziło do odwrócenie klasycznej relacji między nazwą firmy a metodami i kanałami jej promocji. W tradycyjnym układzie dla nowych firm najpierw ustalano atrakcyjną nazwę, a następnie uruchamiano program działań promocyjnych. Teraz rozpoczynamy od sprawdzenia, czy domena zbliżona do proponowanej nazwy jest wolna, i w zależności od tego decydujemy się na taka lub inną nazwę firmy. Współcześnie trudno uznać za atrakcyjną nazwę firmy, jeśli występują jakiekolwiek problemy, z wykorzystaniem jej trzonu, w adresie internetowym.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X