Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


 1. Strategia szerokiego korzystania z informacji, zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych, była jeszcze niedawno zarezerwowana dla dużych organizacji. Rozwój technologii informacyjnych zasadniczo zmienił ten stan rzeczy. Umożliwił aktywną penetrację  zasobów informacji przez małe, początkujące firmy nawet w warunkach bardzo skromnej infrastruktury technicznej. W niniejszym odcinku omówimy szanse i możliwości w tym zakresie.
 2. W jakich dziedzinach  informacja zewnętrzna, dostępna w Internecie, może być szczególnie cenna dla początkujących firm? Przede wszystkim,  internet jest nieocenionym źródłem inspiracji, w procesie identyfikowania atrakcyjnych pomysłów biznesowych. Jeśli producent funkcjonujący na rynku,  prezentuje swoją ofertę za pośrednictwem internetu, musi przedstawić  szczegółowe specyfikacje, parametry techniczne itp., które wcześniej były ujawniane ,  dopiero na zaawansowanym etapie negocjacji. Mogą on być bardzo użyteczne dla nowej firmy, planującej wypuszczenie na rynek podobnego wyrobu.
 3. Dla inicjatorów nowych biznesów ważne są też informacje negatywne, że innym coś się nie udało, że istnieją  niewidoczne  bariery, które uniemożliwiają odniesienie biznesowego sukcesu. Jeśli uzyskamy taką informację odpowiednio wcześnie, zaoszczędzimy na kosztach pogłębionych analiz, i będziemy mogli się skupić na poszukiwaniach  w innych dziedzinach.
 4. Rozwiązania w postaci sieci wewnętrznej (intranetu) oraz bazy danych, umożliwiające sprawne gromadzenie i przetwarzanie informacji  oraz skuteczne ich wykorzystywanie w prowadzeniu biznesu, są obecnie dostępne w wersji dla małych firm i można je zainstalować stosunkowo małym kosztem.
 5. Pierwszym krokiem powinno być uznanie  sfery zarządzania wiedząza kluczowy element kultury organizacyjnej firmy. Wiąże się to z:
  • wdrożeniem od samego początku reguł postępowania, powodujących, że istotne decyzje podejmowane są z uwzględnieniem i na podstawie analizy informacji, pochodzących  zarówno za źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  • naborem pracowników pod kątem ich umiejętności zdobywania użytecznych informacji za pośrednictwem internetu oraz z upowszechnianiem takich umiejętności dzięki różnorodnym formom szkolenia
  • promowaniem w firmie zachowań i postaw sprzyjających wymianie doświadczeń oraz z przekazywaniem wiedzy w obrębie przedsiębiorstwa.
 6. Rzecz jasna, internet nie jest wyłącznym źródłem użytecznych informacji. W wielu dziedzinach musi on być uzupełniony przez inne fachowe źródła, jak publikacje czy specjalistyczne raporty. Jednak z pozycji firmy rozpoczynającej działalność – firmy, której liderzy i pracownicy są pochłonięci rozwiązywaniem bieżących problemów i pokonywaniem spiętrzających się trudności – internet powinien być pierwszym medium pozwalającym szybko dotrzeć do potrzebnych informacji, bez większych nakładów. Dopiero w następnej kolejności należy korzystać z innych źródeł.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X