Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


 1. W niniejszym odcinku omówimy możliwości, jakie w uruchomieniu i rozwoju nowego biznesu stwarza internet – światowa sieć umożliwiająca komunikację jednostek, przedsiębiorstw i organizacji za pośrednictwem komputerów na skalę dotychczas niespotykaną. Mówiąc „internet” używamy pewnego skrótu myślowego, gdyż w istocie chodzi o wykorzystanie w działalności gospodarczej rewolucyjnych zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły w dziedzinie informatyki (zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania) oraz telekomunikacji. To właśnie innowacyjne sprzężenie tych dziedzin stworzyło technologiczne i organizacyjne podstawy do rozwoju internetu.
 2. Wokół roli i znaczenia internetu, narosło wiele mitów i nieporozumień. Gdy w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia wybuchła gorączka internetowa, nowe firmy, czyli tzw. start-upy w tej branży traktowano jako swoistą odnowę zmurszałego kapitalizmu. Załamanie, które nastąpiło w latach 2000–2001, i bankructwo znacznej większości przedsięwzięć internetowych wprowadziło element otrzeźwienia. Nie podważyło jednak tezy, o szczególnych możliwościach, jakie dla nowych firm stwarza internet.
 3. Jeszcze niedawno – 15–20 lat temu – zastosowanie technologii informatycznych było możliwe jedynie w dużych przedsiębiorstwach. Powodem był bardzo wysoki koszt, a jednocześnie przystosowanie dostępnych na rynku aplikacji do działania na dużą skalę. Współcześnie internet może przynosić znaczące  pozytywne efekty także dla firm małych, stawiających pierwsze kroki na rynku.
 4. W fazie przygotowawczej i rozruchu nowej firmy internet może być przede wszystkim wykorzystany jako narzędzie:
  • Do realizacji strategii rozwoju firmy opartej na wiedzy
  • Do przekazu informacji o firmie do klientów i szerzej – otoczenia zewnętrznego
  • realizacji sprzedaży
  • usprawnienia poszczególnych  sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w tym
  • do komunikacji wewnętrznej
 5. a także  do wspomagania relacji sieciowych relacji z jej partnerami biznesowymi.
 6. Wykorzystanie szans, jakie stwarza internet w prowadzeniu biznesu, kojarzy się najczęściej z handlem elektronicznym (e-commerce).Tymczasem, nie mniej ważne w uruchamianiu i prowadzeniu nowego biznesu, są możliwości usprawnienia  różnorodnych procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Przy takim całościowym podejściu można więc mówić o biznesie elektronicznym (e-biznesie) czyli o wymianie informacji, wspomagających różnorodne procesy biznesowe , która jest realizowana  drogą elektroniczną zarówno w obrębie organizacji, jak i w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X