Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Twój biznes
 
1.W ramach proponowanego w niniejszym Bloku kompleksowego (holistycznego) podejścia dokonaj wszechstronnej analizy możliwości wykorzystania Internetu w Twojej firmie:
a) jako źródła wiedzy o rynkach, na których zamierzasz działać
b) jako kanału promocji firmy
c) możliwości wykorzystania narzędzi Internetowych w sprzedaży (B2C, B2B)
d) wykorzystanie internetu w procesie zaopatrzenia i relacji z kluczowymi kontrahentami
e) wykorzystanie Internetu w usprawnieniu funkcjonowania wewnętrznego nowej firmy

2. Określ niezbędne nakłady na sprzęt i usługi internetowe, jakie będzie trzeba ponieść - do uwzględnienia w biznesplanie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X