Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności
Strona główna / Podręcznik elektroniczny / Franchising / Materiały / Zła konstrukcja umowy to problem dla obu stron

Zła konstrukcja umowy to problem dla obu stron
Źródło: Puls Biznesu
 

Tworzenie sieci opiera się na precyzyjnym planowaniu
05 lipca 2004, Puls Biznesu (str. 22)

Anna Leder

Aby utworzyć własną sieć, należy dokładnie określić ramy przedsięwzięcia. Ważne jest także sporządzenie dwóch biznesplanów.

Większość podmiotów nigdy nie wychodzi poza lokalny rynek, na którym rozpoczynały swoją działalność. Niektóre osoby, które stworzyły własną firmę, dostrzegają jednak możliwości i potencjał w określonym produkcie lub przedsięwzięciu. Dla nich franczyza to narzędzie dające możliwość rozwoju pomysłu we współpracy z lokalnymi, niezależnymi przedsiębiorcami. Jednak tworzenie sieci to niełatwe zadanie.

Pomysł

Zdobycie podstawowej wiedzy o franczyzie — jako o formie organizacyjnej przedsiębiorstwa — metodzie dostarczania produktów i usług klientowi finalnemu — to krok pierwszy. Następny to przygotowanie koncepcji działania sieci.

— Franczyza, jak każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje w konkretnym otoczeniu biznesowym. Dlatego istotnym elementem mogącym mieć wpływ na sukces lub porażkę przedsięwzięcia sieciowego jest sytuacja branży, w której dawca zamierza działać — mówi Jacek Bachalski, założyciel sieci szkół językowych JDJ Bachalski.

Przed podjęciem decyzji o tworzeniu sieci warto przeanalizować rynek i panujące na nim tendencje. Dla franczyzodawcy podstawą do rozwoju jego sieci powinna być pewność, że oferuje produkty lub usługi konkurencyjne czy nowatorskie i dopasowane do potrzeb odbiorców.

— Opracowując system należy upewnić się też, że wybrany produkt czy usługa oraz jego nazwa, oznaczenie, a także zastosowana technologia, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy nie są już objęte ochroną na rzecz innej osoby — zwraca uwagę Maciej Ślusarek, adwokat, wspólnik w kancelarii Kunachowicz, Ślusarek i Wspólnicy.

Aby przekonać się w praktyce, czy koncepcja jest rzeczywiście opłacalna, by zidentyfikować problemy oraz określić elementy pakietu franczyzowego i umowy, należy również otworzyć przynajmniej jedną, precyzyjnie przygotowaną jednostkę pilotażową.

— Kolejnym krokiem jest dokonanie analizy opłacalności planowanego przedsięwzięcia, zarówno z punktu widzenia franczyzodawcy, jak i z punktu widzenia biorców — mówi Jacek Bachalski.

Biznesplan — osobny dla dawcy i osobny dla biorców — którego częścią jest projekcja kosztów i przychodów w czasie jest niezbędny. Na tym etapie tworzenia sieci można przejść już do spraw formalnoprawnych, czyli opracowania pakietu franczyzowego, umowy wzorcowej i strategii pozyskiwania biorców.

Procedury i standardy

Każdy potencjalny franczyzodawca powinien być świadomy tego, że aby jego system mógł funkcjonować, niezbędne jest spisanie know-how, czyli zasad, według których powinien działać franczyzobiorca. Podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny oraz szczegółowo, niekiedy nawet drobiaz-gowo, opisywać wszystkie aspekty prowadzonej działalności.

— Taki podręcznik zawiera np. wzór graficzny logo, znaków towarowych, wzorów użytkowych, zasady rekrutacji pracowników, programy szkoleń, programy marketingowe, zasady kampanii reklamowych, standardy urządzania wnętrz punktów sprzedaży czy świadczenia usług, plany sprzedaży, dokumentację techniczną i handlową, strukturę organizacyjną sieci z danymi personalnymi, formularze dokumentów i raportów stosowanych w ramach sieci, zasady rachunkowości i księgowości, zasady polityki cenowej, środki dyscyplinujące i motywujące — wymienia Jacek Bachalski.

To także podręczna książka teleadresowa. Jest zestawieniem wszystkich adresów i numerów telefonów, które mogą być przydatne franczyzobiorcy w jego działalności.

— Nie istnieją żadne prawne uregulowania, które precyzowałyby elementy wchodzące w skład podręcznika operacyjnego. Jego zakres zależy od specyfiki działania danej sieci, a także od redakcji klauzul umowy franchisingu. Nie można zapominać o tym, że jest załącznikiem do umowy. Wszystkie informacje objęte podręcznikiem operacyjnym pozostają niejawne — uzupełnia Justyna Szwech, radca prawny w kancelarii Lovells.

Ludzie

Podstawą funkcjonowania dobrej sieci jest jej wizerunek, który odpowiednio kształtowany pozwala zdobyć zaufanie klientów, umożliwia stabilny rozwój i zapewnia mocną pozycję na rynku i skuteczną walkę z konkurencją. Jak wszędzie o sukcesie decydują ludzie.

— Harmonijna współpraca biorcy i dawcy licencji powinna opierać się na odpowiednim doborze partnerów. Chcemy, aby w naszym przypadku biorcami były osoby aktywne, o szerokich zainteresowaniach. Wychodzimy z założenia, iż osoby realizujące się w swoich pasjach i zainteresowaniach są kreatywne, bardziej odporne na stres i współpraca z nimi będzie miała większe szanse powodzenia — mówi Karol Hańczak z Waller Polska, oferującej sprzedaż licencji na prowadzenie salonów kosmetycznych stylizacji paznokci Perfect Lady.

— Twórca sieci powinien wybierać i akceptować tylko tych kandydatów, którzy po rozsądnym rozpatrzeniu wykażą się posiadaniem podstawowych zdolności biznesowych, wykształcenia, cech osobistych, środków finansowych wystarczających do prowadzenia przedsiębiorstwa franczyzowego — potwierdza Jacek Bachalski.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X