Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


  1. Włączenie się w sprawny system franczyzowy zwiększa niewątpliwie szansę na sukces, ale w dalszym ciągu bardzo wiele zależy od determinacji, uporu, inicjatywy oraz przedsiębiorczego stylu zarządzania franczyzobiorców. Czy każdy kandydat nadaje się na franczyzobiorcę. Jakie cechy i predyspozycje mogą temu sprzyjać a jakie stanowić przeszkodę? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. Początkujący franczyzobiorca często nie ma pełnej świadomości wagi i znaczenia narzuconych mu norm i reguł funkcjonowania w systemie franczyzowym. Co więcej, przedsiębiorczy charakter bardzo często kłóci się z koniecznością przestrzegania bardzo szczegółowych procedur. Przedsiębiorca chciałby je zmieniać i dostosować do lokalnych warunków. W końcu prowadzi przecież własny biznes. Taka postawa pozostaje też w ścisłym związku z dążeniem do autonomii, która  jest  głównym motywem założenia własnej firmy.
  3. Świadomość ograniczenia swobody prowadzenia własnego przecież biznesu oraz dyskomfortu emocjonalnego wynikającego z tego, że przyjdzie realizować nam czyjś pomysł, może prowadzić do rezygnacji z franszyzy na rzecz całkowicie samodzielnej działalności. Lepiej zrobić to wcześniej na etapie wstępnych analiz, niż wycofywać się z przedsięwzięcia po zaangażowaniu znaczącego kapitału.
  4. Istotnym ograniczeniem dla początkujących biznesmenów może być stosunkowo wysoki
    próg finansowy wejścia do systemu franczyzowego. Nie chodzi tu oczywiście o franszyzę na prowadzenie stacji benzynowej w renomowanej sieci, gdzie na starcie potrzeba grubo ponad milion euro. Dotyczy to także niewielkich systemów dystrybucyjnych czy usługowych, wymagających  kwoty ok. 100 tys. złotych , na pokrycie  poniesienia opłaty wstępnej na rzecz franczyzodawcy, a także kosztów narzuconych umową wymogów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na zwrot inwestycji w okresie nie krótszym niż 3–4 lata.
  5. Przy wszystkich ograniczeniach swobody funkcjonowania,  które rasowi przedsiębiorcy mogą  postrzegać jako dotkliwe,  wybór franszyzy może być atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla tych, którzy obawiają się porażki. Badanie przeprowadzone w wielu krajach potwierdzają bowiem tendencję, że zagrożenie bankructwem jednostek działających w systemie franczyzowym, jest znacznie mniejsze w porównaniu z firmami działającymi niezależnie. To bardzo silny atut franszyzy na tle innych form spełnienia się jako przedsiębiorca.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X