Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


 1. Franczyza to szczególny sposób wejścia na ścieżkę przedsiębiorczą. Polega nie tyle na poszukiwaniu własnego atrakcyjnego pomysłu ale na zidentyfikowaniu, poprzez systematyczna analizę pomysłów  gotowych i sprawdzonych, takiego który można z powodzeniem wdrożyć w konkretnych warunkach.  W niniejszym odcinku wskażemy na możliwości wykorzystania franchisingu w poszukiwaniach atrakcyjnych pomysłów, prowadzonych na skalę międzynarodową.
 2. Franchising jako sposób na uruchomienie nowego przedsięwzięcia,  praktycznie nie istniał
  w naszym kraju przed 1990 rokiem i został  zaimportowany z krajów o długoletniej tradycji w tej dziedzinie. Szacuje się, że na świecie funkcjonuje około 20 tys. systemów franczyzowych, gdy dla przypomnienia – w Polsce jest ich około 600. Ta wielka liczba, jak i różnorodność kulturowa  wskazuje na potencjalne możliwości identyfikacji atrakcyjnych systemów sieciowych, do zaadoptowania w naszym kraju. Wymaga to jednak wyjścia poza utarte schematy myślenia o międzynarodowym franchisingu przez pryzmat McDonald’s czy Pizza Hut. Zamiast tego należy podjąć wysiłek w celu spenetrowania mniej znanych systemów, często o zasięgu lokalnym bądź regionalnym, funkcjonujących w odległych krajach i na dalekich kontynentach.

  Analiza doświadczeń i specyfiki funkcjonowania mniej znanych systemów franczyzowych może być wykorzystana w trojaki sposób:
  • Pierwszy wariant polega na uzyskaniu  franczyzy na uruchomienie jednostek zagranicznego, niszowego systemu.
  • Po drugie, Zdobyte informacje na temat wybranych, niszowych systemów franczyzowych mogą posłużyć do uruchomienia własnej sieci opartej na adaptacji pewnych doświadczeń do polskich warunków, rzecz jasna, bez naruszania praw operatorów zagranicznych systemów.
  • Trzeci, najbardziej zaawansowany wariant polega na identyfikacji  międzynarodowej sieci, nieobecnej  dotąd na polskim rynku i uzyskanie  od niej tzw. masterfranczyzy, a więc prawa do zorganizowania i prowadzenia  sieci na terenie Polski.
 3. Podsumowując, potencjał międzynarodowego franchisingu jako źródła inspiracji do uruchomienia własnego biznesu jest daleki od wyczerpania. Jeśli udało się ulokować na polskim rynku wiele towarów i usług wcześniej nie znanych a podpatrzonych na  rynkach zagranicznych to z pewnością uda się to także w przypadku szczególnego towaru, jakim są gotowe pomysły na biznes. Stwarza to obiecujące możliwości działania, zwłaszcza dla osób wykształconych, znających języki obce i swobodnie poruszających się w globalnych zasobach informacyjnych, przede wszystkim za pośrednictwem internetu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X