Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


  1. Zdecydowana większość polskich franczyzobiorców jest zadowolona z tej możliwości uruchamiania  biznesu. Ceni sobie wsparcie udzielane przez operatora. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w fazie rozruchu, ze względu na występujące na tym etapie trudności i bariery. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają zaobserwowaną w krajach rozwiniętych prawidłowość, że biznesy funkcjonujące w tym systemie mają znacznie większe szanse na przetrwanie niż te działające samodzielnie. Jednak i w tej dziedzinie występują zagrożenia i pułapki.  Jak ich uniknąć – o tym pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. Podstawowe niebezpieczeństwo wiąże się z uleganiem sugestywnej reklamie i działaniom promocyjnym operatorów, prezentujących zalety swoich systemów w sposób przesadnie optymistyczny. Rozkwit franchisingu w USA i w innych krajach rozwiniętych rozbudził olbrzymie oczekiwania na łatwy i natychmiastowy sukces, dając pole do działania rozmaitym
    Pseudo-franczyzodawcom. Są wśród nich klasyczni oszuści, ale także osoby, które po prostu przeceniają własne możliwości, natomiast posiadają wystarczającą siłę perswazji, by przyciągnąć naiwnych i niedoświadczonych franczyzobiorców. Zjawisko to dotyczy w pierwszej kolejności franchisingu dystrybucyjnego.
  3. Typowy błąd polega na niedoceniania ograniczeń wynikających z zasad funkcjonowania systemów franchisingowych, często trudnych do zaakceptowania, zwłaszcza dla osób o silnym ego i przywiązanych do własnych pomysłów oraz inicjatyw. Franczyza może wywołać u takich osób poczucie ubezwłasnowolnienia i prowadzić do zaniechania współpracy, niezależnie od uzyskiwanych wyników.
  4. Dynamiczny rozwój franchisingu sprawia, że skłonni jesteśmy uznawać jego atrakcyjność we wszystkich możliwych dziedzinach. Tymczasem poza handlem i usługami ewidentnie sprawdzonymi pod kątem zastosowania tego typu systemów, doświadczenia w innych dziedzinach są już mniej obiecujące.  Stąd przykładowo bardzo ograniczone doświadczenia w stosowaniu franchisingu w działalności produkcyjnej.
  5. Czy wejść do sieci w branży nasyconej już jednostkami funkcjonującymi w systemie franczyzowym czy też uruchomić biznes w branżach mniej spenetrowanych, gdzie ryzyko wpadki jest znacznie większe – oto typowy dylemat, przed którym stoją kandydaci na franczyzobiorców. Rozstrzygnięcie nie jest łatwe. Z jednej strony, pójście wcześniej przetartą ścieżką to  podstawowy atut franszyzy. Z drugiej, pojawiające się coraz to nowe obszary aktywności przedsiębiorczej otwierają możliwości nowych zastosowań franchisingu a tym samym zwielokrotnienia efektu prowadzenia działalności gospodarczej.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X