Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


 1. Jeśli analiza własnych predyspozycji i preferencji oraz możliwości finansowych potwierdzi
  przydatność franczyzy jako atrakcyjnej formuły prowadzenia biznesu, możemy przystąpić do
  poszukiwań systemu , który najlepiej spełniałby nasze oczekiwanie. Jakimi przesłankami i kryteriami powinniśmy się kierować? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.
 2. Kluczową przesłanką służącą ocenie naszych szans na odniesienie sukcesu w konkretnym
  systemie franczyzowym, będą wyniki uzyskiwane przez już działające w tym systemie jednostki. Powinniśmy zebrać i przeanalizować jak najwięcej wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu istniejących (najlepiej od wielu lat) jednostek franczyzowych. Dane ze źródeł ogólnie dostępnych mogą stanowić jedynie punkt wyjścia do takiej analizy. Na dalszym etapie konieczny będzie bezpośredni kontakt z ich właścicielami, bo oprócz danych finansowych bardzo cenne mogą być ich praktyczne obserwacje i refleksje dotyczące różnorodnych aspektów funkcjonowania jednostek w badanym systemie.
 3. Czy mamy szanse na uzyskanie takich informacji? Po pierwsze warto zwrócić uwagę, że
  kandydat na franczyzobiorcę nie stanowi bezpośredniego zagrożenia konkurencyjnego dla już
  istniejących jednostek. Z drugiej strony ci ostatni będą korzystać z rosnącego potencjału sieci
  w wyniku powiększenia liczby franczyzobiorców. Bardzo wiele zależy od umiejętności nawiązywania kontaktu i rzeczowej, otwartej postawy ułatwiającej pokonanie zrozumiałej w takim przypadku bariery nieufności.
 4. Istotnym kryterium wyboru sieci będzie zawartość pakietu franczyzowego
  oraz potencjał organizacyjno-techniczny franczyzodawcy, konieczny  do faktycznego
  przekazania poszczególnych elementów składowych pakietu, takich jak:
  • chronionych znaków towarowychi działania reklamowe oraz w sferze PR, które przyczyniają się do budowania silnej pozycji marki.
  • Know-how związany z prowadzeniem biznesu, usystematyzowany w podręczniku operacyjnym.
  • System szkolenia kadry kierowniczej i personelu franczyzobiorców
  • Pomoc w zakupie sprzętu, urządzeń i materiałów
  • Przekazanie gotowych rozwiązań dotyczących systemów informatycznych, obejmujących moduł finansowo-księgowy oraz wspierający działania operacyjne.
 5. Poszukując atrakcyjnej dla siebie sieci franczyzowej, początkujący przedsiębiorca stoi najczęściej przed następującym dylematem. Z jednej strony może skierować uwagę w kierunku sieci już ustabilizowanych o ustalonej renomie. Ale wtedy ich założyciele są z reguły bardziej selektywni w doborze kolejnych kandydatów a ich oczekiwania finansowe są z reguły wyższe. Z kolei w przypadku sieci o stosunkowo krótkim stażu biznesowym na danym rynku, ryzyko, że franczyzodawca poniesie porażkę, pociągając za sobą franczyzobiorców, jest znacznie większe. Kluczem do sukcesu jest więc dokładne rozpoznanie  nie tylko oferty  ale także realnych możliwości organizatorów sieci franczyzowych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X