Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


 1. Jeśli założenia biznesowe konkretnego przedsięwzięcia sprawdzają się, a doświadczenia w prowadzeniu własnych jednostek pozwoliły na wypracowanie stosownych standardów i procedur, możemy przystąpić do rozwijania sieci. Kluczowe z tego punktu widzenia są dwie kwestie: tempo rozwoju sieci oraz procedura selekcji kolejnych kandydatów na franczyzobiorców. Omówimy je pokrótce w niniejszym odcinku.
 2. Wiele argumentów przemawia za dynamicznym rozwojem sieci, polegającym na udzieleniu licencji dużej liczbie franczyzobiorców w stosunkowo krótkim okresie. Ujawniają się wtedy efekty synergii: działania promocyjne podejmowane w ramach sieci przynoszą korzyści wielu jednostkom równocześnie. Zmniejszają się koszty jednostkowe działań promocyjnych, organizacyjnych i  zaopatrzenia. Możliwe jest także szybkie eliminowanie błędów w stosowanych procedurach.
 3. Jednak  przyspieszony rozwój sieci,  rodzi też zagrożenia. Solidny operator sieci musi sobie zdawać sprawę ze znaczenia kompleksowego wsparcia, jakiego potrzebuje franczyzobiorca, by sprawnie uruchomić nową jednostkę. Równocześnie musi mieć świadomość ograniczeń własnych mocy przerobowych, potrzebnych do przekazania know-how coraz większej liczbie franczyzobiorców, a także kontroli przestrzegania ustalonych procedur. Po drugie, przyspieszony rozwój zwiększa niebezpieczeństwo nietrafnego doboru franczyzobiorców. W systemie opartym na franchisingu sytuacja jest szczególna. Jeden niesolidny bądź nieuczciwy biorca może zepsuć wizerunek całej sieci. Tego bardzo się boją odpowiedzialni organizatorzy systemów franczyzowych, którzy stosują zasadę szybkiego, a jednocześnie w pełni kontrolowanego tempa powiększenia liczby jednostek.
 4. Jakie cechy, doświadczenia i predyspozycje kandydatów na franczyzobiorców uzyskują
  największe uznanie w oczach operatorów sieci franczyzowych?
  • Przede wszystkim liczy się znajomość branży oraz wcześniejsze doświadczenie.  Osobiste zainteresowanie biorcy w dziedzinie, w której funkcjonuje system, sprzyja emocjonalnemu zaangażowaniu i aktywnej współpracy w ramach sieci.
  • Wielu organizatorów systemów franchisingowych dużą wagę przywiązuje do tych cech i predyspozycji, które składają się na ducha przedsiębiorcy.  Jednocześnie, próbują ustalić, czy i w jakim zakresie w zespole cech osobowych potencjalnego biorcy ujawniają się przejawy nadmiernego indywidualizmu. Są one postrzegane jako cechy negatywne, gdyż mogą prowadzić do lekceważenia jednolitych standardów tego biznesu.
  • Franczyzodawcy poważnie obawiają się przeniknięcia do sieci oszustów, którzy zamierzają jedynie wykorzystać opisane w podręcznikach operacyjnych
   procedury do uruchomienia własnego niezależnego biznesu poza siecią. Z tego względu niechętnie widziani są kandydaci, których członkowie rodziny
   prowadzą konkurencyjne firmy.
  • Operatorzy systemów franczyzowych, z oczywistych względów przywiązują dużą wagę do tego, by kandydat na franczyzobiorcę dysponował odpowiednim kapitałem. Posiadanie  własnych środków finansowych  potwierdza bowiem  jego wiarygodność biznesową.
 5. Niezależnie od rozmaitych zabezpieczeń i szczegółowych procedur  oraz weryfikacji kandydatów, przypadki nietrafnego doboru partnerów są nieuniknione. Chodzi o to, by przypadki tego typu wykryć możliwie wcześnie i rozstać się z takimi biorcami jak najszybciej, tak by ich funkcjonowanie nie zaszkodziło całej sieci.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X