Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


 1. Przystępując do negocjacji, franczyzobiorca startuje ze znacznie słabszej pozycji przetargowej niż franczyzodawca. Ten ostatni dysponuje typową umową franczyzową, którą prezentuje kontrahentowi jako sieciowy standard, niepodlegający dyskusji.  W niniejszym odcinku omówimy  kluczowe kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie negocjacji  pakietów franczyzowych.
 2. Trzeba mieć świadomość, że standardowa umowa danej sieci chroni przede wszystkim
  interesy franczyzodawcy. Ważne jest zatem, by już na wstępie nie ulegać presji operatora,
  a przez dobre przygotowanie wyrównać szanse negocjacyjne. Chodzi tu zwłaszcza o dokładne
  rozpoznanie, które elementy kontraktu są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania sieci
  jako całości a także świadczeń, mających istotne znaczenie dla powodzenia franczyzobiorcy.
 3. Przystępując do negocjacji należy dokładnie przestudiować wszystkie klauzule, przyjmując,  że konkretne warunki można i trzeba negocjować. Według ekspertów zajmujących się problematyką franchisingu najczęstszym błędem popełnianym przez kandydatów na franczyzobiorców jest to, że nie czytają standardowych umów przedstawianych im przez organizatorów sieci. Dopiero w sytuacjach konfliktowych orientują się, jakie są praktyczne skutki konkretnych zapisów i klauzul.
 4. Jeśli chodzi o klauzule szczegółowe, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na:
  • Opłaty ponoszone przez franczyzobiorcę na rzecz franczyzodawcy. W typowych umowach franczyzowych występuje zazwyczaj jednorazowa opłata wstępna, określana wartościowo oraz opłata bieżąca określana jako procent od wartości sprzedaży.
  • Zakres i warunki świadczeń na rzecz franczyzobiorcy. Chodzi o to, by obowiązki operatora  były szczegółowo określone.
  • Precyzyjne określenie wyłączności terytorialnej dla franczyzobiorcy.
  • Warunki wyjścia. Wejście do sieci nie zawsze musi być zwieńczone sukcesem Dlatego ważne jest precyzyjne sformułowanie warunków cywilizowanego rozwodu, czyli wyjścia z systemu.
 5. Umowa franczyzowa, zaliczana do umów nienazwanych, reguluje złożone relacje między
  franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Interpretacja konkretnych zapisów w trakcie negocjacji może nastręczać spore trudności kandydatom na franczyzobiorców. Skorzystanie z fachowej pomocy prawnej byłoby w takim wypadku ze wszech miar wskazane, zwłaszcza jeśli zaangażowany prawnik będzie rozumiał specyfikę franchisingu oraz zdobędzie wcześniejsze doświadczenie w negocjowaniu tego typów umów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X