Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


 1. Zamiast dołączyć do jednej z licznych sieci franczyzowych, możemy wybrać bardziej ambitny wariant i stworzyć własną sieć. Według Micheala  Gerbera, dopiero wtedy mamy do czynienia z prawdziwą przedsiębiorczością. Przedsiębiorca oferuje na rynku zamiast konkretnych wyrobów czy usług, pomysł na biznes jako taki. W niniejszym odcinku omówimy podstawowe problemy związane z przekształceniem biznesu w sieć franczyzową.
 2. Zorganizowanie biznesu w formie sieci jest często niezamierzonym efektem sukcesu w prowadzeniu biznesu. Jednak bardziej skuteczna wydaje się strategia, w której wizja sieci towarzyszy inicjatorom nowego biznesu już w fazie planowania nowego biznesu. Z jednej strony przygotowujemy koncepcję konkretnego przedsięwzięcia, który powinien spełniać założone parametry rentowności, ale jednocześnie traktujemy go jako prototyp, który będzie można następnie powielać, budując sieć franczyzową.
 3. Czy jest jakaś specyfika  procesu przygotowania i uruchomienia nowego biznesu, gdy
  zakładamy możliwość zbudowania sieci? Z pewnością tak. W pierwszej kolejności konieczne jest zapewnienie właściwej ochrony praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych,
  i technologii, niezbędnych do prowadzenia działalności w systemie franchisingu. Jeśli prowadzimy przykładowo restaurację pod nazwą, która jest używana przez restauratorów w innych regionach, to taka sytuacja utrudni uruchomienie sieci w przyszłości.
 4. W początkowych działaniach reklamowych i promocyjnych należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie potrzeby biznesowe, ale długofalową strategię, której kluczowym elementem będzie zbudowanie silnej marki. Wracając do przykładu lokalnej restauracji, promocja prowadzona od samego początku w skali ogólnopolskiej z pewnością ułatwi budowanie sieci w przyszłości.
 5. Traktowanie konkretnego biznesu jako prototypu dla przyszłej sieci oznacza,
  że od samego początku trzeba wdrożyć system dokumentowania procedur wszystkich
  kluczowych aspektów działalności. Wiąże się z eliminowaniem działań o charakterze intuicyjnym oraz takich, które opierają się na umiejętnościach załogi.
 6. Liderzy sieci franczyzowych powinni opanować sztukę myślenie w kategoriach dwóch biznesplanów. Pierwszy biznesplan przeznaczony  dla franczyzodawcy, to taki w którym nakłady, przychody i koszty dotyczące aktualnie funkcjonujących jednostek własnych są uzupełnione o nowe kategorie nakładów, przychodów i kosztów związanych z rozwijaniem sieci. Równie ważne jest opracowanie standardowego biznesplanu, uwzględniającego typowe warunki funkcjonowania franczyzobiorcy. Ten właśnie biznesplan będzie punktem wyjścia do szczegółowych rozmów i negocjacji, mających na celu przyciągnięcie wartościowych franczyzobiorców.
 7. Franczyza otwiera niewątpliwie nową perspektywę rozwijania działalności na większą skalę. W wielu dziedzinach, a szczególnie w sferze usług nastawionych na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych (restauracje, salony kosmetyczne) możliwości rozwoju biznesu byłyby bez niej znacznie ograniczone. Nawet jeśli nie uda nam się stworzyć sieci na miarę McDonalds, to łączenie wpływów z własnej działalności z opłatami z tytułu udostępnienia koncepcji biznesu innym, pozwoli uzyskać satysfakcjonujące dochody, znacznie wyższe od tych jakie przyniosłoby prowadzenie najbardziej renomowanej ale pojedynczej restauracji czy baru szybkiej obsługi.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X