Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Franchising
Tekst
 


1.      Trudno znaleźć przykład drugiego rozwiązania organizacyjnego, które odegrało tak przełomową rolę w rozwoju przedsiębiorczości jak franchising albo inaczej franczyza. System ten wprowadził   na szeroką skalę nowy sposób czerpania korzyści z faktu znalezienia dobrego pomysłu i przekształcenia go w efektywny biznes. Oprócz dwóch podstawowych form realizacji zysków, to jest prowadzenia rentownego biznesu lub jego sprzedaży, pojawiła się trzecia możliwość: udostępnianie innym przedsiębiorcom za opłatą  i na określonych warunkach samego pomysłu na biznes. Istotę franchisingu przedstawimy w niniejszym odcinku.

 

 

2.      Znaczenie franszyzy w handlu i usługach można porównać z przeobrażeniami, jakie nastąpiły w przemyśle w pierwszej połowie XX wieku w wyniku automatyzacji i upowszechnienia nowoczesnych metod organizacji produkcji. Wtedy rozpoczął się podział gospodarki na sektor nowoczesny i tradycyjny. W tym drugim sektorze, głównie w handlu i usługach, wprowadzenie  nowoczesnych metod nie było możliwe, ze względu na ograniczoną skalę działania.  Franchising sprawił, że nowoczesne rozwiązania organizacyjne  znalazły zastosowanie w takich dziedzinach, jak smażalnie hamburgerów, wypiek pieczywa i świadczenie wielu specjalistycznych usług.

 

 

3.      Franchising rozwinął się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Przez długi czas funkcjonował wyłącznie jako system dystrybucji. Producenci artykułów przemysłowych, takich jak maszyny do szycia czy samochody osobowe, przyznawali niezależnym dystrybutorom (za opłatą) wyłączne prawa do sprzedaży swych wyrobów na określonym terytorium. W systemie franchisingu dystrybucyjnego, elementem porządkującym relacje między stronami jest produkt.

 

 

4.      Dominująca współcześnie  odmiana, czyli franczyza całościowej koncepcji prowadzenia biznesu (ang. Business format franchising) rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XX wieku. W tej odmianie, kluczowym elementem wzajemnych relacji franczyzodawcy i franczyzobiorcy jest nie tyle produkt, co przede wszystkim sposób, w jaki biznes jest zorganizowany i prowadzony. Udostępniony przez franczyzodawcę pakiet franczyzowy obejmuje prawo do korzystania ze znaku towarowego, standardowy plan marketingowy, procedury wykonawcze szczegółowo rozpisane w formie podręcznika operacyjnego, standardy i procedury kontroli jakości, dostęp do szkoleń, sprecyzowane rozwiązania finansowo-księgowe itp. Dla franczyzobiorcy jest to olbrzymie ułatwienie, ale rodzi też obowiązek rygorystycznego przestrzegania narzuconych procedur i reguł prowadzenia biznesu.

 

 

5.      W efekcie, franchising znacznie rozszerzył grono osób podejmujących inicjatywy przedsiębiorcze. Umożliwił start w biznesie osobom, które  wcześniej  nie były w stanie podjąć takiego wyzwania, z powodu braku predyspozycji kreatywnych, doświadczenia, a także ze względu na ograniczenia finansowe. Jednocześnie franchising zmienił warunki funkcjonowania w wielu dziadzinach, zwłaszcza w sektorze usług, które wcześniej były domeną tradycyjnego small biznesu a teraz stanowią obszar wdrażania ambitnych projektów biznesowych. Sprzedawanie za opłatą sprawdzonych pomysłów na biznes zamiast produktów i usług można traktować jako swoistą kwintesencję  przedsiębiorczości.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X