Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Doświadczenia funkcjonowania wielu zespołów założycielskich pokazują, że właściwy dobór członków zespołu założycielskiego już na starcie, jest czynnikiem ważnym, acz niewystarczającym. Konieczne jest uzgodnienie podstawowych celów i zasad funkcjonowania nowego biznesu, a następnie konsekwentne przestrzeganie tych uzgodnionych reguł. W niniejszym odcinku przedstawimy newralgiczne obszary, wymagające takich uzgodnień.

  2. W pierwszej kolejności, wspólnicy muszą uzgodnić  czy będą dążyć do uruchomienia biznesu z perspektywą działania na większą skalę czy też zadowolą się sukcesem na stosunkowo niskim poziomie obrotów. Z tym wiąże się potrzeba uzyskania konsensusu odnośnie horyzontu czasowego,  wspólnego funkcjonowania w firmie. Faza rozruchu jest tak szczególnym wyzwaniem, jeśli chodzi o zaangażowanie emocjonalne, stres, wysiłek intelektualny i fizyczny. Nie wszyscy wspólnicy będą w stanie temu podołać. Mając to na względzie, wskazane jest, by jeszcze przed podjęciem kluczowej decyzji o uruchomieniu biznesu uzgodnić w gronie wspólników zasady cywilizowanego rozwodu, a także warunki „dopraszania” nowych wspólników.

  3. W ramach grupowej przedsiębiorczości mamy do czynienia z obiektywną sprzecznością. Z jednej strony warunkiem powodzenia nowego biznesu jest przyciągnięcie do zespołu ludzi utalentowanych i o silnych osobowościach. Z drugiej strony,  tacy ludzie źle funkcjonują w zespole, a ich rozbudzone ego może nawet rozsadzić zespół od środka. Dlatego tak ważne jest porozumienie o konieczności podporządkowania indywidualnych aspiracji i motywacji, kolektywnym zasadom prowadzenia firmy.

  4. Członkowie zespołu założycielskiego mogą pochodzić z różnych środowisk i mieć wcześniejsze doświadczenie zawodowe. W takiej sytuacji może dochodzić do podstawowych różnic w traktowaniu konkretnych działań jako etycznych bądź nieetycznych. Uzgodnienie wspólnych standardów etycznych jest istotnym elementem kultury organizacyjnej firmy.

  5. Jak pokazuje  praktyka dużym  zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania zespołów jest  dylemat tzw. nierówności w równości. Na pewnym etapie rozwoju firmy, występuje potrzeba zróżnicowania partnerów pod względem finansowym , co wynika z obiektywnego zróżnicowania udziału poszczególnych wspólników w sukcesie przedsięwzięcia. W pierwszej  kolejności dotyczy to lidera zespołu założycielskiego. Sprawa ta może wywołać silne emocje wśród wspólników.  Porozumienie w kwestii „nierówności w równości” polega na uzgodnieniu podstawowych zasad jeszcze przed uruchomieniem, co może ograniczyć konflikty wokół tego drażliwego tematu w przyszłości.

  6. Uzgodnienie podstawowych reguł i zasad funkcjonowania to istotny przejaw dbałości o sprawne funkcjonowanie zespołu założycielskiego. Praktyka pokazuje bowiem, że zgrany zespół założycielski to ważny czynnik sukcesu ambitnych biznesów. Jednocześnie konflikty w gronie wspólników, doprowadziły do upadku wielu firm o dużym potencjale rozwojowym. Warto zatem podjąć już na starcie, działania zaradcze by takie ryzyko zminimalizować.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X