Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Skoro ambitne biznesy bardzo często są uruchamiane grupowo, szczególnego znaczenia nabiera właściwy dobór członków zespołu założycielskiego. W tej dziedzinie możemy czerpać z bogatego dorobku nauki o przedsiębiorczości. Kluczowe ustalenia w tej kwestii przedstawimy w niniejszym odcinku.

  2. Podstawowe kryteria jakimi powinniśmy się kierować przy doborze grupy założycielskiej to po pierwsze systemy wartości, pochodzenie, wiek i drogę życiową. Po drugie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe jej członków. Po trzecie poziom i strukturę zasobów i po czwarte tak zwany kapitał społeczny, jakimi dysponują założyciele.

  3. Fundamentalne pytanie dotyczy tego czy lepiej będzie by zespoły były w miarę jednolite czyli homogeniczne, czy też bardziej  zróżnicowane, czyli heterogeniczne. Okazuje się, że to zależy od dziedziny. W niektórych lepsza jest homogeniczność a w innych heterogeniczność.

  4. I tak, jeśli chodzi o systemy wartości, pochodzenie, wiek i drogę życiową, preferowana byłaby jednolitość. Dodatkowe zastrzeżenie dotyczy firm high-tech zakładanych przez ludzi młodych. Jak pokazuje praktyka to potrzebny jest przynajmniej jeden dojrzały wspólnik o dobrych kontaktach w sektorze finansowym. Z kolei, jeśli chodzi o wykształcenie i doświadczenie zawodowe prymat zróżnicowania jest tu oczywisty.

  5. W przypadku zasobów, jakimi dysponują uczestnicy sprawa jest bardziej złożona. Generalnie nie jest dobrze jeśli występują zbyt duże różnice, jeśli chodzi o poziom aktywów wnoszonych do wspólników do  biznesu. To może budzić niesnaski i animozje w przyszłości. Natomiast struktura rzeczowa aktywów powinna być zróżnicowana. W przypadku n.p. handlu czy usług, gdzie o sukcesie decyduje dobra lokalizacja  korzystna jest sytuacja gdy n.p. jeden wspólnik dysponuje lokalem a drugi środkami finansowymi na jego remont i wyposażenie.

  6. Kapitał społeczny, czyli sieć kontaktów rodzinnych, wynikających z wcześniejszej aktywności zawodowej, powinien być zróżnicowany. Dobrze, gdy jeden wspólnik posiada prawnika w rodzinie, który nieodpłatnie doradzi w kwestiach formalno-prawnych a inny ma kontakty handlowe ułatwiające wprowadzenie wyrobów nowej firmy do obrotu.

  7. Czy zatem wykorzystujemy wskazówki nauki o przedsiębiorczości, w procesie formowania zespołów założycielskich. Badania empiryczne sugerują, że w praktyce biznesowej zespoły założycielskie mają generalnie strukturę homogeniczną. To wynika głównie z przypadkowego i emocjonalnego doboru członków zespołu, którzy nierzadko pozostają w relacjach przyjacielskich. Tym samym nie wykorzystuje się w pełni atutów heterogenicznej struktury, związanej z dywersyfikacją doświadczeń i umiejętności, a także kapitału społecznego, jakim dysponują założyciele. Nie negując relacji emocjonalnych, w procesie formowania zespołów założycielskich nowych firm, konieczne jest wprowadzenie elementów racjonalnych i trzeźwej kalkulacji. Wtedy mamy szansę uniknąć sytuacji, gdy dobór wspólników w kręgu najbliższych znajomych okaże się nietrafiony, a jednocześnie stracimy przyjaciół.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X