Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Jeśli chcemy zrozumieć zasady funkcjonowania  współczesnych biznesów prowadzonych przez zespoły założycielskie musimy zazwyczaj sięgnąć do historycznych korzeni firmy, bo wtedy następuje formowanie  zespołów. W niniejszym odcinku przedstawimy główne tendencje w tej dziedzinie.

  2. Analizując warianty powstawania zespołów założycielskich, należy w pierwszej kolejności uwzględnić źródło inspiracji uruchomienia biznesu: czy pochodzi od lidera przedsięwzięcia czy też jest wynikiem grupowej decyzji. Po drugie, istotna jest sekwencja zdarzeń:  pomysł na biznes i  decyzja o uruchomieniu firmy, czy też odwrotnie – najpierw decyzja o uruchomieniu  a potem poszukiwanie atrakcyjnego pomysłu.  Uwzględniając łącznie obydwa  kryteria, możemy wyróżnić cztery typowe warianty formowania zespołów założycielskich. DIAGRAM.

  3. W Wariancie I, lider ma konkretny pomysł na biznes a jego decyzja o stworzeniu zespołu jest wynikiem jego trzeźwej oceny potrzebnych nakładów, a także doświadczeń i umiejętności. Ponieważ pomysł na biznes już istnieje, proces doboru członków zespołu przywódczego może zostać oparty na racjonalnych zasadach. Wstępnie bowiem wiadomo,  jakie doświadczenia, umiejętności czy kwalifikacje będą niezbędne do wdrożenia pomysłu, i pod tym kątem trzeba dobierać partnerów.

  4. Wariancie  II,  lider w dalszym ciągu zachowuje inicjatywę w zakresie uruchomienia biznesu, ale nie ma skrystalizowanego pomysłu na rodzaj działalności i koncepcję całego przedsięwzięcia. Tworzenie zespołu, będzie w tym przypadku polegało na zarażeniu innych bakcylem przedsiębiorczości, a wspólne prace koncepcyjne nad kształtem przyszłego biznesu, rozpoczną się dopiero po uformowaniu trzonu zespołu założycielskiego.

  5. Wariant III odzwierciedla typową sytuację, gdy dwie lub więcej osób znających się wcześniej na niwie zawodowej (np. pracując etatowo u tego samego pracodawcy) zauważa potencjalną szansę biznesową i przystępuje do uruchomienia własnej firmy. Z kolei  Wariant IV jest najbardziej kolektywny, gdyż od  początku dominuje grupowy duch przedsiębiorczości, bez klarownej koncepcji przedsięwzięcia. Koncepcja ta rodzi się, jako efekt pracy grupowej, podczas usystematyzowanych poszukiwań atrakcyjnych pomysłów.

  6. W świetle powyższych uwag należy wprowadzić korektę do dychotomicznego ujęcia: samotny lider – zespół założycielski. W praktyce w przedsiębiorstwach prowadzonych przez grupę założycieli, jest potrzeba by jeden z nich pełnił rolę lidera. O jego pozycji zadecyduje z jednej strony struktura zespołu i potencjał poszczególnych członków, a także historyczne uwarunkowania, fazy założycielskiej nowej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X