Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. W tradycji naukowej analizy zjawiska przedsiębiorczości uwaga badaczy koncentrowała się zazwyczaj na jednostce – herosie samotnie pokonującym piętrzące się trudności i osiągającym biznesowy sukces, dzięki własnym predyspozycjom i konsekwencji w dążeniu do celu. Takie podkreślanie szczególnej roli jednostki nie odbiega od potocznego oglądu tych zjawisk. Znajduje to wyraz, w prezentacji przedsiębiorców w mediach a także w literaturze. Jak się ma ten obraz do rzeczywistości biznesowej 21 dwudziestego pierwszego wieku? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym odcinku.

  2. Nie ulega wątpliwości, że model samotnego przedsiębiorcy-indywidualisty nadal dominuje w tradycyjnym small businessie, opartym na samo zatrudnieniu. Jednakże  większość nowych dynamicznych przedsięwzięć odnoszących sukces, uruchamiana jest nie w pojedynkę, ale grupowo. Badania empiryczne prowadzone w różnych krajach, wyraźnie potwierdzają powyższą tendencję i potwierdzają, że firmy zakładane przez grupę wspólników mają  większą szansę na przetrwanie, pierwszego najtrudniejszego etapu funkcjonowania,  niż firmy jednoosobowe.

  3. Przewaga grupowej przedsiębiorczości, ujawnia się zwłaszcza w przypadku projektów zaawansowanych technicznie i organizacyjnie, podejmowanych z myślą o rozwinięciu biznesu na większą skalę. Tu można wskazać na główne atuty zespołów przywódczych: Po pierwsze, Ambitne i rozwojowe przedsięwzięcia wymagają zaangażowania wiedzy, doświadczeń i umiejętności, którymi na ogół nie dysponuje jedna osoba. Po drugie,  W zespole przywódczym łatwiej radzić sobie ze stresem, frustracją i załamaniami, charakterystycznymi dla fazy rozruchu. Po trzecie, Ambitne przedsięwzięcia wymagają na ogół wyższego pułapu zaangażowania inwestycyjnego a w grupie łatwiej zebrać niezbędne środki.

  4. Tak więc, w początkującym biznesie mamy coraz częściej do czynienia z zespołem założycielskim. Są to dwie lub więcej osób, posiadające znaczący udział w środkach (finansowych i innych) zaangażowanych w nowe przedsięwzięcie biznesowe. Uczestniczą one aktywnie w przygotowaniu i uruchomieniu, tym samym mają decydujący wpływ na koncepcję i zasady funkcjonowania nowego biznesu. Zarówno naukowcy jak i praktycy stanęli przed nowym wyzwaniem. Niezależnie od analizy indywidualnych cech i predyspozycji przedsiębiorczych, zaczęto zwracać szczególną uwagę na strukturę albo inaczej kompozycję zespołów założycielskich, jako kluczowej przesłanki sukcesu nowej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X