Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Pojęcie kultury organizacyjnej odnosi się najczęściej do wielkich korporacji, które wykształciły jej elementy takiej kultury, na przestrzeni dziesiątków ale i setek lat. Okazuje się jednak, że także w przypadku początkujących firm, ukształtowanie wyrazistej kultury organizacyjnej, już w pierwszym etapie, jest ważnym czynnikiem sukcesu. W niniejszym odcinku przedstawimy podstawowe reguły postępowania w tej dziedzinie.

  2. Czym jest kultura organizacyjna firmy? W największym skrócie są to wartości, przekonania i normy zachowania wspólne dla członków społeczności firmy. Tylko w pewnym zakresie elementy kultury organizacyjnej ujawniają się na zewnątrz. Pozostała część tkwi głęboko w świadomości członków organizacji. Typowe zewnętrzne przejawy to: specyficzny język, żargon, którym posługują się pracownicy, sposób ubierania się, standardy codziennych relacji międzyludzkich, elementy kultury materialnej (lokalizacja siedziby, urządzenie biura). Oprócz tego tak zwane rytuały firmowe, sposób celebrowania sukcesów firmy jako całości i sukcesów poszczególnych zespołów i pracowników.

  3. Dlaczego warto zajmować się kwestią kształtowania kultury organizacyjnej już w momencie uruchamiania firmy? W pierwszej kolejności po to, by już od samego początku zapewnić spójność i synergię między długofalową wizją rozwoju firmy, a wspólnymi wartościami i normami zachowań. Jeśli strategia firmy opiera się na założeniu bardzo dynamicznego rozwoju w ciągu pierwszych lat, to konsekwencją musi być swoisty kult sprzedaży, atmosfera współzawodnictwa, a obok finansowych, także pozaekonomiczne formy motywowania pracowników do takich właśnie działań.

  4. W początkowym okresie działalności firmy, funkcjonowanie w niewielkim zespole, tworzy szczególne warunki do kształtowania kultury organizacyjnej. Przede wszystkim mamy wtedy do czynienia z nieliczną grupą założycieli i pracowników, mających ze sobą codzienny kontakt. Co więcej, właściciele są zaangażowani w działania operacyjne, ramię w ramię z pracownikami. Z tego względu prezentowane przez właścicieli zachowania, postawy i wartości, mają tu kluczowe znaczenie nie. Mogą wywołać skutki zarówno pozytywne jak i negatywne. Szczególnie niebezpieczna może być postawa właścicieli-założycieli, że „nas to nie dotyczy”.

  5. Świadome działania w celu kształtowania pożądanych elementów kultury organizacyjnej nowej firmy będą tym bardziej skuteczne, im wcześniej rozpoczniemy ten proces. Dla kolejnych pracowników zastane normy, zwyczaje, a także artefakty zewnętrzne (ubiór, język, ceremonie, rytuały, estetyka wnętrz) będą traktowane jak coś naturalnego, co jest pochodne decyzji o zatrudnieniu w danej firmie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X