Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Jedną z przyczyn negatywnej percepcji przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce jest dość rozpowszechniona w społeczeństwie opinia, że biznesu nie da się uruchomić i prowadzić, bez naruszenia standardów etycznych. W niniejszym odcinku postaramy się wykazać, że wdrożenie wysokich standardów etycznych od już na starcie, jest ważnym sposobem budowania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.

  2. Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia wysokich standardów etycznych, już na etapie rozruchu, jest osobisty przykład właściciela bądź właścicieli w rygorystycznym przestrzeganiu ustalonych reguł i zasad. Typowy błąd, popełniany przez świeżo upieczonych liderów firm to przekonanie, że z racji bycia „szefem”, mogą elastycznie podchodzić do obowiązujących w firmie reguł i norm etycznych. Tylko osobisty przykład właścicieli, stworzy właściwy klimat wokół kwestii etycznych wśród pracowników.

  3. Ponieważ skala trudności w pierwszej fazie prowadzenia biznesu jest bardzo duża, początkujący przedsiębiorcy są często skłonni zaakceptować nierespektowanie pewnych zasad, licząc na unormowanie sytuacji w przyszłości. Niepewność jutra, brak gotówki w kasie mogą uzasadniać zatrudnianie pracowników „na czarno”. Podobnie będzie z opóźnianiem wypłat, czy nieodprowadzaniem składek do ZUS. W relacjach z kontrahentami skłonni jesteśmy uznać za usprawiedliwione niedotrzymywanie terminów płatności (bowiem nasi odbiorcy robią to samo), czy też używać nielegalnie kopiowanych programów komputerowych.

  4. Typową pułapką etyczną w fazie rozruchu są nieformalne naciski branżowe. Uczestnicząc w obrocie handlowym możemy się spotkać  z propozycją zafakturowania tylko 50% sprzedaży i rozliczenie pozostałej części „na czarno”. Towarzyszy temu zazwyczaj argumentacja: „Tu wszyscy tak robią”.

  5. Podobne przykłady naruszania standardów etycznych, można by mnożyć. Ich długofalowe negatywne konsekwencje mogą być dla początkującej firmy bardzo poważne. Tak więc nie warto akceptować obniżonych standardów etycznych, z racji szczególnych uwarunkowań pierwszej fazy po uruchomieniu biznesu. Z kolei, potraktowanie już na starcie sfery etycznej jako istotnego elementu podstawowych wartości firmy, stanowi cenny atut w realizacji strategii przyspieszonego rozwoju.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X