Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Obserwując spektakularne sukcesy wielu firm high-tech zauważamy, że są one uruchamiane przez ludzi młodych. Czy występuje tu jakaś specyfika, jeśli chodzi o kształtowanie młodzieżowych zespołów założycielskich. Czy występują problemy i kwestie wymagające szczególnej uwagi? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.

  2. Po pierwsze, mamy tu często do czynienia z przypadkowym doborem partnerów, opartym na krótkotrwałej, powierzchownej znajomości. Po drugie, indywidualne ego członków zespołu nie pozwala na efektywną pracę w zespole. Członkowie nie mają bowiem wcześniejszych doświadczeń życiowych, w podporządkowaniu egoistycznych dążeń i motywacji celom zbiorowości, (np. w rodzinie). Po trzecie, w przypadku ludzi młodych, wspólnota długofalowych celów staje się iluzoryczna, wobec konfrontacji z pierwszymi trudnościami. Niektórzy członkowie zespołu mogą szybko dojść do wniosku, że własny biznes nie jest ich powołaniem i był to tylko słomiany zapał.

  3. Niewątpliwie brak doświadczenia ludzi młodych, zarówno jeśli chodzi o znajomość branży, rynku jak i reguł prowadzenia biznesu,  jest dodatkowym argumentem za tym, by zamysł uruchomienia firmy realizować w zespole. Z drugiej strony, trzeba  mieć świadomość, że niezależnie od konkretnych umiejętności biznesowych, młody wiek jest  poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania zespołów założycielskich tworzonych przez ludzi młodych.

  4. Niniejsze  uwagi nie mają na celu zniechęcenia ludzi młodych do zakładania ambitnych firm. Chodzi tu o zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględnienia tego rodzaju zagrożeń w procesie formowania młodzieżowych zespołów przywódczych.

  5. Co można zrobić by ograniczyć tego typu zagrożenia? Przede wszystkim zadbać o zróżnicowany skład zespołu pod względem doświadczeń i umiejętności a w tym kierunku studiów. W praktyce może to oznaczać świadome i aktywne wychodzenie poza istniejący krąg towarzyski kolegów z tej samej uczelni i  nawiązywanie trwałych więzi z rówieśnikami z innych środowisk akademickich. Takie zróżnicowanie, n.p. stworzenie firmy z udziałem n.p. informatyków, biotechnologów i finansistów , może zdecydowanie zwiększyć szansę na sukces.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X