Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Podejmując decyzję o zatrudnieniu pracowników początkujący przedsiębiorca musi uwzględnić  nie tylko samo wynagrodzenie ale też koszty pochodne, jak na przykład podatki czy ZUS. Jeśli uwzględnimy te dodatkowe koszty pracy, okaże się, że tylko  część kwoty wydatkowanej przez firmę trafia do rąk pracownika. Jak duże są to obciążenia i z czego wynikają?  Kwestie te wyjaśnimy się w niniejszym odcinku.

  2. Spróbujmy przeanalizować na bardzo uproszczonym przykładzie skutki zawarcia między pracodawcą a pracownikiem umowy o pracę, z różnym wynagrodzeniem miesięcznym. TABELA. Do kieszeni pracownika trafia około 60% sumy jaką musi wyasygnować na ten cel pracodawca. To tłumaczy dlaczego pracownicy negatywnie postrzegają poziom swych wynagrodzeń w firmie, a jednocześnie dla właścicieli, taki poziom stanowi kres możliwości finansowych.

  3. W negocjacjach pracowniczych, nierzadko mamy do czynienia z prezentowaniem oczekiwań płacowych pracowników w formule „na rękę”, a więc w wymiarze netto. Co do zasady nie powinniśmy się na to godzić bo jest to formuła nieprecyzyjna i może rodzić nieporozumienia. W niektórych kręgach pracowniczych występuje skłonność do odliczania w tym przypadku opłat stałych jak czynsz mieszkaniowy, czy raty kredytu.

  4. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia, wskaźnik efektywności finansowej, czyli ta część całkowitego kosztu zatrudnienia dla firmy, która trafia do kieszeni pracownika jako wynagrodzenie netto, zmienia się w niewielkim stopniu. Jest to bowiem wynik dwukierunkowego oddziaływania następujących czynników: Po pierwsze, po przekroczeniu poziomu 2,5-krotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce, przestaje rosnąć obciążenie ZUS-em, ponoszone przez pracodawcę i pracownika. Z drugiej strony  progresywny podatek PIT zjada coraz większą część wynagrodzenia pracownika.

  5. Podsumowując, właściciel firmy a jednocześnie pracodawca, powinien znać generalne proporcje miedzy kosztem zatrudnienia a afektem netto dla pracownika, co nie oznacza akceptacji formuły wynagrodzenia „na rękę” czyli po odliczeniu wszystkich obciążeń. Może to być pomocne w kształtowaniu polityki płacowej w firmie i zachowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku pracy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X