Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Zatrudniając pracowników mamy do dyspozycji różne formy zatrudnienia. Oprócz zatrudnienia etatowego, stosuje się dość powszechnie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jak też w ramach samo zatrudnienia. Jest to szczególne zjawisko tzw. zależnej przedsiębiorczości, gdzie pracownik rejestruje firmę a następnie kontynuuje dotychczasowe czynności dla swego pracodawcy. W mniejszym odcinku, omówimy podstawowe zasady wyboru formy zatrudnienia, kierując się interesami przedsiębiorcy czyli pracodawcy.

  2. Rozpatrzmy na wstępie efektywność finansową a więc jaką cześć całkowitego kosztu wynagrodzenia trafia po odliczeniu podatku od osób fizycznych i ZUS do kieszeni pracownika. Najmniej efektywną formą jest w tym przypadku zatrudnienie etatowe a najbardziej samo zatrudnienie. TABELA Różnice są jednak niewielkie, bo kilkuprocentowe. Ponadto, ze względu na obowiązujący minimalny próg obciążeń ZUS, dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, przewaga tej ostatniej formy, ujawnia się  dopiero po przekroczeniu wynagrodzenia 2 tys. złotych w skali miesięcznej.

  3. W praktyce, przy wyborze formy zatrudnienia,  należy uwzględnić inne aspekty niż tylko te finansowe. TABELA. W zakresie możliwości szybkiego rozwiązania zawartego porozumienia umowa o pracę jest najmniej elastyczna. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że elastyczność działa w obydwie strony, co nie musi być korzystne dla pracodawcy. Wie o tym każdy, kto doświadczył nagłego odejścia kluczowych pracowników i był zmuszony do podjęcia natychmiastowych działań zaradczych, równolegle przeprowadzając akcję wyjaśniającą,  wśród zaniepokojonych klientów i kontrahentów.

  4. Pozostałe kryteria wyraźnie wskazują na przewagę umowy o pracę. W ramach tej formy zatrudnienia łatwiej jest kontrolować wykonywanie obowiązków oraz zapewnić przestrzeganie zasad poufności i lojalności pracowników wobec firmy. Główna słabość form bardziej elastycznych niż umowa o pracę, takich jak umowa-zlecenie czy samozatrudnienie, ujawnia się szczególnie, w przypadku ambitnych przedsięwzięć, uruchamianych z myślą o większej skali działania. Polega ona na sprzecznych sygnałach płynących od założycieli do pracowników: długofalowa wizja i ambitny program rozwoju firmy, kłócą się z elastycznymi formami zatrudnienia, gdyż dają one sygnał, że właściciele nie są pewni przyszłości biznesu.

  5. Na podstawie dotychczasowych rozważań można sformułować następujące kierunkowe rekomendacje, dotyczące  formy zatrudnienia pracowników. Mając ambitne plany rozwojowe firmy powinniśmy od samego początku zatrudniać kluczowych pracowników na etacie. Równocześnie nie ma przeszkód w zatrudnieniu usługodawców, w dziedzinach pomocniczych i wówczas można faktycznie traktować tę formę, jako klasyczny outsourcing. Zdobycie doświadczeń w tej dziedzinie, już w fazie rozruchu, może być bardzo cenne dla szerszego zastosowania tej formy w przyszłości.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X