Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kluczowych obszarów, gdzie ujawnia się skuteczność kadry kierowniczej firmy, w wyniku czego powstają trwałe podstawy jej pozycji konkurencyjnej na rynku. W niniejszym odcinku przedstawimy specyfikę kwestii kadrowych w nowych firmach.

  2. Trzonem zespołu ludzkiego, związanego z nowo powstającą organizacją są jej  założyciele (pojedyncza osoba bądź zespół dwu- lub kilkuosobowy). Do nich w dalszym etapie dołączą pracownicy. Część z nich w miarę rozwoju firmy będzie tworzyła wraz z założycielami zespół kierowniczy.

  3. W przypadku kwestii kadrowych i problematyki zarządzania zasobami ludzkimi młodej firmy, ze szczególną siłą ujawnia się podstawowa sprzeczność. Otóż faza rozruchu wymaga działań niekonwencjonalnych, podejmowanych przez wąską grupę liderów i pierwszych pracowników, bez ukształtowanych jeszcze procedur i reguł. Jednocześnie, jest to etap, w którym kształtują się podstawowe zasady dotyczące nie tylko stricte biznesowego funkcjonowania firmy, ale także w sferze wartości, norm moralnych i relacji interpersonalnych, które zwykło się określać zbiorczym pojęciem „kultura organizacyjna firmy”.

  4. Znaczenie kultury organizacyjnej,  dla realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, trudno przecenić. Z tego względu nie można pozwolić, by formowała się ona w sposób żywiołowy. Z racji specyfiki stosunków międzyludzkich, prostowanie ewentualnych błędów, wynikających z niewłaściwego ukształtowania tych stosunków na starcie, może być w przyszłości bardzo trudne.

  5. Wśród istotnych elementów kultury organizacyjnej firmy, na szczególną uwagę zasługują kwestie etyczne, wynikające ze szczególnych uwarunkowań, występujących na początku działalności firmy. Dlatego też, przygotowując się do uruchomienia nowego biznesu, jego inicjatorzy powinni określić podstawowe zasady i wartości, które będą fundamentem firmy w przyszłości. Byłoby nierealistyczne zakładać, że wszystkie kwestie zostaną rozstrzygnięte od razu. Jednakże świadomość wagi tych zasad, powinna towarzyszyć inicjatorom od samego początku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X