Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Twój biznes
 
1. Lider zespołu czy zespół przywódczy?
a) w przypadku przedsięwzięć uruchamianych zespołowo należy dokonać oceny struktury zespołu założycielskiego z punktu widzenia przyszłościowych potrzeb biznesu

b) równie istotne są też ustalenia dotyczące podziału obowiązków między członkami zespołu oraz kwestii "nierówności w równości".

2. Zatrudnienie
a) ile osób będzie zatrudnionych w firmie w kolejnych etapach jej rozwoju (w podziale właściciele - pracownicy)?
b) jakie formy zatrudnienia będa wykorzystywane?
c) przy pomocy narzędzia Porównawczy Kalkulator Wynagrodzenia (PKW - zakładka Narzędzia) oszacuj całkowity koszt zatrudnienia w poszczególnych okresach.

3. Wartości i standardy etyczne
a) na jakich podstawowych wartościach będzie się opierać funkcjonowanie Twojej firmy?
b) w jaki sposób znajdzie to odzwierciedlenie w bieżącej działalności?

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X