Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Decyzja o własnym biznesie powinna być przemyślana a więc uwzględniać także alternatywne możliwości zarobkowania w formie pracy etatowej . Kwestie z tym związane przedstawimy na przykładzie rynku pracy absolwentów wyższych uczelni.

  2. W pierwszej kolejności warto sobie uświadomić, ze w okresie ostatnich 20 lat mieliśmy w Polsce prawdziwą rewolucję w szkolnictwie wyższym. Liczba studiujących i w konsekwencji opuszczających mury uczelni absolwentów zwiększyła się 5-krotnie. Obecnie Polska może się poszczycić jednym z najwyższych wskaźników scholaryzacji  w Europie. TABELKA  Z perspektywy absolwenta podejmującego pierwszą pracę,  oznacza to sporą konkurencję ze strony innych, znajdujących się w podobnej sytuacji. Trzeba podejmować  szczególne wysiłki by się wyróżnić spośród masy absolwentów i z pewnością sam dyplom nie stanowi przepustki do uzyskania dobrej pracy.

  3. Równocześnie, zakończył się burzliwy etap transformacji ustrojowej, charakterystyczny dla lat 90-tych ubiegłego stulecia. Przy wszystkich trudnościach, był to okres stwarzający ludziom młodym szansę przyspieszonego awansu w przedsiębiorstwach krajowych oraz tych kontrolowanych przez kapitał zagraniczny. Obecnie szanse na szybka spektakularną karierę są znacznie mniejsze. Pozostaje wytrwałe i konsekwentne wspinanie się po kolejnych szczeblach  korporacyjnych struktur.

  4. Włączenie coraz większej liczby przedsiębiorstw, w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego w system gospodarki światowej otworzyło wykształconym Polakom  możliwości dla robienia kariery w skali międzynarodowej. Polscy menedżerowie i inni specjaliści coraz częściej awansują, zajmując odpowiedzialne stanowiska w strukturach regionalnych i globalnych wielkich korporacji transnarodowych. Równocześnie jednak postępująca globalizacja prowadzi nieuchronnie do ujednolicenia reguł i procedur działania dużych firm. W efekcie pole dla kreatywności, wdrażania indywidualnych rozwiązań jest stosunkowo  mniejsze. Często rodzi to  poczucie zniechęcenia a nawet frustracji, zwłaszcza wśród bardziej ambitnych pracowników.

  5. Podsumowując można stwierdzić, że poza okresami załamania koniunktury gospodarczej, polscy absolwenci nie powinni mieć kłopotu ze znalezieniem pracy po skończeniu studiów. Prawdziwym wyzwaniem staje się natomiast znalezienie pracy atrakcyjnej – a wiec takiej, gdzie godziwe zarobki łączą się z szansami na awans i podnoszenie kwalifikacji.  Z tej perspektywy własna firma może stanowić atrakcyjną alternatywę, zwłaszcza dla tych, którzy stawiają na wszechstronny rozwój i chcą mieć realny wpływ na przebieg własnej kariery.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X