Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Podejmując decyzję o własnym biznesie powinniśmy mieć trzeźwą ocenę potencjalnych  konsekwencji, w tym także uwzględnić negatywne  skutki takiej decyzji.

  2. Nawet jeśli prawidłowo zaplanujemy rozpoczęcie działalności,  praktyka pokazuje, że w początkowej fazie występuje spiętrzenie trudności i spraw wymagających natychmiastowej reakcji. Z tego względu spora część przedsiębiorców nie jest w stanie pokonać wszystkich trudności i przedwcześnie kończy działalność.

  3. Początkującym biznesmenom własna firma kojarzy  się z  samodzielnym podejmowaniem strategicznych decyzji, śmiałymi  działaniami na rynku. Tymczasem realia biznesowe są takie, ze większość czasu przyjdzie nam spędzać na rozwiązywaniu spraw prozaicznych – ściąganiu należności, cierpliwym reagowaniu na zastrzeżenia klientów czy rozwiązywaniu konfliktów miedzy pracownikami. Ta proza życia może rodzić poczucie degradacji i braku profesjonalnej satysfakcji.

  4. Początek działalności firmy to dla właścicieli zazwyczaj praca po kilkanaście godzin dziennie (także w weekendy). Oprócz fizycznego zmęczenia, stresująca jest także świadomość, że stan ciągłego gaszenia pożarów nigdy się nie kończy. Na miejsce problemów już rozwiązanych pojawiają się nowe.

  5. Młodzi przedsiębiorcy zderzają się z dodatkowym trudnym dylematem, jakim jest godzenie własnej firmy z rozwojem rodziny i opieką nad małymi dziećmi, którego to etapu nie da się przełożyć, chociażby ze względów biologicznych. Połączenie obciążenia związanego z opieką nad dzieckiem w wieku niemowlęcym z kilkunastogodzinną harówką w trakcie rozruchu firmy może być trudnym wyzwaniem dla młodej rodziny.

  6. W skrajnie niekorzystnym przypadku niepowodzenia w biznesie musimy się liczyć nie tylko z utratą własnych środków zaangażowanych w biznes ale niekiedy również koniecznością  wyrównania strat poniesionych przez innych a także uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych i ZUS-u.  Ewentualne  bankructwo może ograniczyć  możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Ponadto, właściciel firmy sprawujący jednocześnie funkcje kierownicze ponosi odpowiedzialność nie tylko finansową, ale także i karną, co w określonych przypadkach wiąże się nawet z zagrożeniem karą pozbawienia wolności.

  7. W początkach własnej działalności gospodarczej, kiedy firma zatrudniała kilkanaście osób, w upalny letni dzień jedna z pracownic zemdlała. Była to młoda osoba i szybko doszła do siebie. Po tym incydencie usiedliśmy w gronie wspólników, rozważając możliwy pesymistyczny scenariusz, gdy wspomniany przypadek okazałby się groźny dla życia lub zdrowia pracownicy. W biurze nie było apteczki, nie było ustalonych procedur postępowania, żaden z pracowników nie był przeszkolony w udzieleniu pierwszej pomocy.  W skrajnie pesymistycznym wariancie, oczywiste byłyby konsekwencje karne dla członków zarządu, nie mówiąc o odpowiedzialności materialnej, czy moralnej.

  8. Podejmując decyzję  o własnym biznesie musimy uwzględnić społeczny odbiór, zwłaszcza w kręgu najbliższej rodziny i znajomych. W  Polsce status przedsiębiorcy nie jest jednoznacznie pozytywny, co się wiązało  z negatywnymi  doświadczeniami realnego socjalizmu, i początkami transformacji, kiedy etyczny wymiar przedsiębiorczości, budził uzasadnione obawy. Jednak w ostatnich latach  społeczny klimat wokół przedsiębiorców uległ wyraźnej poprawie. Według badania przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej w końcu 2009 roku, w hierarchii uznania poszczególnych zawodów na wysokim miejscu znaleźli się właściciele dużych prywatnych firm,  podczas gdy zawody związane z mikroprzedsiębiorczością (sklepikarz, taksówkarz, właściciel warsztatu) nadal lokują  się  na  dole tej listy.

  9. Powyższych  zagrożeń dotyczącej opcji przedsiębiorczej,  nie trzeba lekceważyć. Wspominamy o nich nie po to by  zniechęcać kandydatów na przedsiębiorców, lecz by po to, by decyzja o własnym biznesie była świadoma a przynajmniej niektóre z zagrożeń zostały zminimalizowane poprzez wyprzedzające działania  zaradcze.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X