Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Przyczyną niskiej wydajności tradycyjnego sektora small businessu była tzw. ekonomia skali, przejawiająca się w tym, że zastosowanie efektywnych metod wytwarzania i organizacji pracy było możliwe jedynie przy wieloseryjnej produkcji. Nowe rozwiązania organizacyjne w sferze funkcjonowania rynku na przełomie XX i XXI w. radykalnie zmieniły sytuację w tej dziedzinie.

  2. Przykładem może być tu rozwiązanie systemowe, określane jako franchising albo franczyza. W wielu dziedzinach usług, n.p. w branży restauracyjnej, franczyza pozwoliła na stworzenie sieci niezależnych operatorów funkcjonujących według jednolitych zasad. Tym samym otworzyła możliwości zwiększenia skali a tym samy wdrożenia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych  i nowoczesnych technologii do gałęzi gospodarki wcześniej uznawane za nieinnowacyjne a wręcz chronicznie przestarzałe.

  3. W wielkich korporacjach rozwinął się outsourcing – czyli zlecanie  funkcji pomocniczych niezależnym podmiotom. Otworzyło to nowe możliwości dla mniejszych firm początkowo w tradycyjnych dziedzinach (księgowość) a z czasem także  w nowoczesnych (obsługa informatyczna, czy nawet prace badawczo-rozwojowe).

  4. Mniejsze firmy stały się także beneficjentem zmian w preferencjach konsumentów.  Wraz ze wzrostem zamożności następuje odchodzenie od standardowych wyrobów w kierunku zróżnicowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Otwiera to szanse dla produkcji niszowej, realizowanej w krótkich seriach, gdzie małe firmy mogą być konkurencyjne wobec branżowych gigantów.

  5. Wreszcie postęp w telekomunikacji i rozwój Internetu znacznie obniżył koszty działalności w skali międzynarodowej co umożliwiło prowadzenie takiej działalności także przez mniejsze firmy produkcyjne i usługowe. Bohater  obsypanego Oskarami filmu Slamdog - Milioner z ulicy  pracuje w zlokalizowanym w Bombaju Centrum serwisowym, które obsługuje klientów w Wielkiej Brytanii. Z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia, z którego miejsca na kuli ziemskiej taka obsługa będzie prowadzona.

  6. Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej pozwoliły na połączenie dwóch pozornie sprzecznych efektów: prowadzenia działalności na wielką skalę, a jednocześnie dyskontowania korzyści z przedsiębiorczego stylu zarządzania i łączenia funkcji zarządczych z bezpośrednim zaangażowaniem właścicieli w prowadzenie biznesu. Wiele ambitnych, innowacyjnych firm wykorzystało tę szansę, by  w krótkim czasie przekształcić się w wielkie organizmy, o globalnym zasięgu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X