Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Także wielkie koncerny podjęły wyzwanie  by wykorzystać atuty orientacji przedsiębiorczej także w dużych organizacjach - a więc działalności proaktywnej, innowacyjnej, nie stroniącej od ryzyka. Mówimy tu o szczególnej odmianie przedsiębiorczości – korporacyjnej lub organizacyjnej.

  2. Bodźcem do wprowadzenia zmian w wielkich korporacjach , były spektakularne sukcesy małych innowacyjnych firm, stanowiące bezpośrednie  zagrożenie dla wielkich koncernów. Przykładem może być spektakularna porażka koncernu IBM, który początkowo przegapił szansę w produkcji mikrokomputerów. Przyczyn  upatrywano w nadmiernej formalizacji i centralizacji prowadzącej do rutyny i niskiej elastyczności wielkich korporacji.

  3. W największym skrócie przedsiębiorczość korporacyjna (organizacyjna) polega na tym, że w określonych działaniach – na przykład wdrożenie nowego produktu czy otwarcia nowego rynku  - zawiesza się przejściowo część korporacyjnych procedur. Powołany lider projektu ma prawo dobrać sobie zespół, zostają mu przydzielone środki a z efektów zespół jest rozliczony dopiero po pewnym czasie (n.p. po dwóch latach). W ten sposób w obrębie korporacji tworzy się sztuczne warunki, gdzie zespół wdrożeniowy i jego lider mogą mieć poczucie funkcjonowania jako samodzielne  quasi „przedsiębiorstwo”.

  4. Prezesi wielkich międzynarodowych koncernów argumentują, że poprzez wdrożenie orientacji przedsiębiorczej w swoich firmach mogą skutecznie konkurować z młodymi  innowacyjnymi firmami a co więcej przyciągnąć talenty wcześniej zniechęcone funkcjonowaniem w sformalizowanych korporacyjnych strukturach. Kwestia ta nie jest jak dotąd rozstrzygnięta i z pewnością w określonych dziedzinach będziemy obserwować przewagę bądź jednej bądź jednej bądź drugiej grupy firm.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X