Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Prowadzenie własnej firmy wiąże się niewątpliwie z pewnymi korzyściami i zaletami, które przesądzają o atrakcyjności tej ścieżki kariery zawodowej.

  2. Ludzie biznesowego sukcesu podkreślają najczęściej satysfakcję z tego, że własnymi siłami udało im się zbudować dużą firmę. Ze ich rola sprawcza w tym sukcesie  jest niepodważalna. Takiej satysfakcji nie mają wysokokwalifikowani menadżerowie wielkich korporacji, gdzie sukcesy są najczęściej wynikiem pracy zespołowej.

  3. Nie bez znaczenia jest oczywiście motyw finansowy. Jeśli spojrzymy na strukturę zarobków kadry menedżerskiej w wielkich korporacjach, to poza bardzo wąską elitą prezesów instytucji finansowych, zarobki są godziwe ale nie oszałamiająco wysokie. Szansą na prawdziwie duże pieniądze mają natomiast  właściciele  firm prywatnych.

  4. Pieniądze to ważny motyw prowadzenia działalności gospodarczej ale liczą się także inne kwestie jak możliwość przyczynienia się do rozwiązania ważkich problemów społecznych.  Jeśli słyszymy o zagrożeniach z tytułu rosnącego bezrobocia, możemy mieć dużą satysfakcję z faktu, ze nasza firma zwiększa zatrudnienie. Zacytujmy tu charakterystyczną wypowiedź Jerzego Grabowieckiego, założyciela giełdowej spółki JC Auto dla Businessman Magazine z 2004 r.: Cytat na planszy
    Jak pomyślę sobie, że dzięki tej firmie kilkuset pracowników może sobie kupować domy, mieszkania, samochody, utrzymać rodzinę, to mam satysfakcję, że stworzyłem coś, co przynosi i przyjemność, i pożytek.


  5. Podsumowując: biznes a zwłaszcza własny biznes to walka o sukces finansowy. Ale im jest on bardziej znaczący, co zazwyczaj łączy się z dużą skalą działania,  tym większe znaczenie dla przedsiębiorcy odgrywa szerszy kontekst– wkład firmy i jej właściciela czy właścicieli do rozwoju gminy, miasta, regionu a nawet kraju,  a w tym także społeczny wymiar prowadzonej działalności.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X