Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Wśród kandydatów na przedsiębiorców lub tych, którzy już prowadzą działalność często słyszy się następujący argument: mój biznes nie będzie zbyt rentowny ale za to nie mam nad sobą szefa .. Dlaczego takie rozumowanie jest  błędne? Dlaczego własny biznes musi być rentowny a dodatkowe atuty to nie alternatywa  ale istotne uzupełnienie finansowego sukcesu.

  2. Jak ocenić atrakcyjność  finansową przedsiębiorczej ścieżki kariery zawodowej. Najprościej poprzez porównanie jej do wariantu etatowego. Mamy oczywiście świadomość, że znaczące zyski z własnej działalności nie pojawią się natychmiast. Zgodnie z proponowanym realistycznym podejściem, w perspektywie 5 lat minimalny dochód z biznesu  powinien być wyższy od potencjalnego wynagrodzenia na etacie.

  3. Posłużmy się w tym celu prostym wzorem, gdzie Z to poziom miesięcznego wynagrodzenia na etacie w 5-tym roku pracy.  TABELKA  By wyznaczyć minimalny dochód z biznesu (MDB) trzeba uwzględnić fakt, że we własnej firmie pracujemy na ogół dłużej (współczynnik p) i bardziej intensywnie (współczynnik i). Musimy też zaangażować własny kapitał (K) który w innym wypadku przynosiłby dochód z odsetek według stopy procentowej (r).

  4. Podstawiając przykładowe wielkości Z (6 tys miesięcznie), p-15%, i-15%, K – 100 tys. r-4%, tak wyliczony minimalny dochód z biznesu (MDB) wynosi  ponad 8 tys. miesięcznie. TABELKA 2

  5. Ustalenie MDB jest szczególnie istotne dla osób, które mają szansę na wysokie wynagrodzenie na etacie. Muszą oni bowiem wdrażać takie pomysły, które przyniosą odpowiednio wysokie zyski. Jeśli przykładowo menedżer z kilkunastoletnim stażem decyduje się pójść na swoje to nie powinien zarobkować na taksówce, bo w tej branży, w wyniku ostrej konkurencji, uzyskiwane dochody są dość niskie.

  6. Podsumowując należy podkreślić, że zapał, determinacja i fascynacja ścieżką przedsiębiorczą są niewątpliwie ważne, lecz nie zastąpią trzeźwej kalkulacji finansowej. Własny biznes musi mieć mocne fundamenty finansowe, bo tylko wtedy będzie miał szansę się rozwinąć.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X