Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Przełom XX i XXI wieku przyniósł  zasadniczą zmianę poglądów odnośnie tego, czy zachowań przedsiębiorczych można się i kogoś nauczyć. Do końca lat 80-tych ubiegłego stulecia dominowało przekonanie, że o powodzeniu w biznesie decydują cechy wrodzone. Obecnie przeważa  pogląd, że skuteczne działania przedsiębiorcze mogą być wynikiem  różnorodnych programów dydaktycznych, co nie podważa do końca znaczenia wrodzonych predyspozycji.

  2. Istotne znaczenie miało wprowadzenie przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości do oferty dydaktycznej wyższych uczelni. Początkowo przedsiębiorczość traktowano jako domenę szkół biznesu. Współcześnie w USA i wiodących krajach europejskich, w tym  Polski, przedsiębiorczość jest nauczana także na kierunkach technicznych, rolniczych a także artystycznych.

  3. Przeprowadzone w krajach wysoko rozwiniętych badania empiryczne wykazały ponad wszelką wątpliwość, ze studenci, którzy ukończyli programy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości wykazywali później zdecydowanie większą skłonność  do uruchomienia własnego biznesu, osiągając przy tym znaczące sukcesy i satysfakcję, nie tylko w kategoriach finansowych ale także  profesjonalnych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X