Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Jedna z kluczowych decyzji dotyczy skali planowanej działalności. W praktyce wiąże się to z rozstrzygnięciem dylematu: small business czy przedsięwzięcie  realizowane na większą skalę,  a więc biznes ambitny.

  2. Należy podkreślić, że wspomniany dylemat  dotyczy tylko bardzo niewielkiej części populacji nowopowstałych firm. Zdecydowana ich większość uruchamiana jest z myślą o prostym samo zatrudnieniu, bez ambicji rozwojowych.  Ograniczenie skali działania firmy  ma niewątpliwie zalety: możliwość kultywowania własnych zainteresowań, życia rodzinnego i  ograniczenie wysiłku i stresu, związanego z rozwojem. 

  3. Jednak atuty – zwłaszcza satysfakcja w kategoriach społecznych ujawniają się dopiero w działaniu na większą skalę. Jeśli chodzi o uciążliwość, obciążenia czasowe i stres, to na etapie uruchamiania nie ma tu istotnych różnic, biorąc pod uwagę planowaną wielkość przedsięwzięcia. W kolejnych stadiach dla większych firm zwiększa się skala problemów i zagrożeń, ale istota wielu z nich pozostaje taka sama.

  4. Stąd W kręgach ludzi biznesowego sukcesu bardzo popularny jest pogląd, że  „Jeśli już angażować wszystkie siły i środki w biznes, to lepiej robić to na dużą skalę i potencjalnie za duże pieniądze”.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X