Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. W  krajach wysoko rozwiniętych publiczne wsparcie małych firm  czyli small businessu poprzez różnego rodzaju ułatwieniu i ulgi ma  wieloletnią tradycję. Dominują tu względy społeczne – chodzi o kreowanie nowych miejsc pracy i walkę z bezrobociem. Ważne są też  względy  polityczne. Jeśli w Stanach Zjednoczonych według różnych wyliczeń funkcjonuje prawie 20 milionów małych przedsiębiorców to wraz z rodzinami, stanowią  oni  bardzo znaczącą grupę wyborców,  z  którą politycy muszą się liczyć.

  2. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach rozwinęły się różnorodne inicjatywy na rzez wspierania młodych, innowacyjnych firm.  Chodzi tu o takie formy jak ułatwienie transferu technologii między ośrodkami badawczo-rozwojowymi a sektorem małych przedsiębiorstw, wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w ramach klastrów czy też stymulowanie  eksportu i szerzej zaangażowania międzynarodowego.

  3. Istotne wsparcie  młode innowacyjne firmy uzyskały także ze strony sektora finansów. Ponieważ, ze względu na ograniczoną zdolność kredytową,  nie mogą one liczyć na kredyt bankowy, stworzone zostały specyficzne instytucje i instrumenty finansowe. Chodzi o tzw. fundusze  wysokiego ryzyka (venture capital) a także o aniołów biznesu (business angels), które zapewniają środki finansowe dla  zaawansowanych technologicznie  przedsiębiorców.

  4. Młode innowacyjne firmy uzyskują także znaczące wsparcie ze środków publicznych, co w przypadku Polski i innych  nowych członków Unii Europejskiej dotyczy funduszy dostępnych w ramach programów operacyjnych , takich jak n.p. PO Innowacyjna Gospodarka czy  PO Kapitał Ludzki.

  5. W efekcie  w krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy dychotomiczne podejście jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości. Ze względów społecznych i politycznych utrzymywana jest pomoc dla tradycyjnego small businessu. Jednakże prawdziwa batalia dotyczy  dynamicznego segmentu przedsiębiorczości. Rządy wielu krajów zabiegają obecnie nie tyle o zwiększenie ogólnej liczby firm, ale o to, by rozwijane były ambitne, innowacyjne formy przedsiębiorczości, zwłaszcza w obszarze zaawansowanych technologii.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X