Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. Uruchomienie własnej firmy to najbardziej oczywisty sposób „pójścia na swojej”. Jednak ścieżki dochodzenia do własnego biznesu mogą być bardzo zróżnicowane.

  2. Po pierwsze, zamiast własnej firmy możemy włączyć się do istniejącego biznesu rodzinnego.  Inną możliwością jest wejście do już istniejącej firmy, z perspektywą zostania w niej wspólnikiem.  W wielu gałęziach usługowych, n.p. w branży restauracyjnej interesującą opcją jest włączenie się do istniejącej sieci franczyzowej, korzystając z gotowego i sprawdzonego pomysłu. Międzynarodowe badania potwierdzają, że biznesy franczyzowe mają większą szansę przetrwania niż te funkcjonujące niezależnie.

  3. Ostrożne podejście do własnego biznesu polega na tym, że po założeniu firmy nie rezygnujemy z pracy etatowej. Rozstajemy się dotychczasowym pracodawcą dopiero wtedy,  gdy  nasz biznes ustabilizuje się. Taka ścieżka ma jednak liczne wady. Własnym biznesem zajmujemy się niejako po godzinach a do tego dochodzi nierzadko do konfliktu interesów z racji jednoczesnego występowania w roli pracownika i przedsiębiorcy.

  4. Bardzo efektywna i skuteczna ścieżka dochodzenia do własnego biznesu polega na realizacji „strategii długiego marszu”. Najpierw podejmujemy pracę na etacie w dużej firmie, z myślą o zdobyciu niezbędnego doświadczenia i kontaktów w określonej branży. Badania przeprowadzone  w krajach wysoko rozwiniętych wskazują na wysokość skuteczność tej ścieżki. Możemy  więc mówić o zjawisku profesjonalizacji w sektorze przedsiębiorczym, która to profesjonalizacja kojarzyła się wcześniej z funkcjonowaniem wielkich korporacji.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X