Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


  1. W Polsce i innych krajach, w epoce realnego socjalizmu inicjatywy przedsiębiorcze  były poddawane różnorodnym restrykcjom i dopiero po wprowadzeniu mechanizmów gospodarki rynkowej, przedsiębiorczość mogła rozkwitnąć w pełnym wymiarze. Jaką rolę przedsiębiorczość odegrała w polskiej procesie transformacji ustrojowej po 1989r?

  2. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie n.p. do Rosji czy Ukrainy, w Polsce i na Węgrzech polityka wobec small businessu była względnie liberalna. W efekcie aktywność przedsiębiorczości na Węgrzech była zbliżona w końcu lat 1980-tych ubiegłego stulecia do porównywalnej aktywności w Austrii. W końcowej fazie komunizmu w Polsce istniało ok. 600 tys. małych firm. Obecnie po 20 latach jest ich trzykrotnie więcej (czyli ponad 1,8 mln).

  3. Co ciekawe właściciele prywatnych firm funkcjonujących w epoce komunizmu, tzw. prywaciarze nie odegrali istotnej roli w procesie  transformacji. Wynikało to z ich „zakorzenienia” w realiach realnego socjalizmu, gdzie sztuką było załatwienie dostępu do surowców i materiałów. Natomiast sprzedać było bardzo łatwo, bo konsumenci w tym czasie ustawiali się w długie kolejki po towar. W efekcie firmy prywatne z tradycjami z epoki realnego socjalizmu okazały się zupełnie nieprzystosowane do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

  4. Prawdziwa erupcja przedsiębiorczości w Polsce przypadła na początek lat 1990-tych ubiegłego stulecia. Wiele osób z dnia na dzień straciło wydawało się pewną posadę w przemyśle państwowym, administracji czy państwowych gospodarstwach rolnych i zdecydowało się pójść na swoje. Przy braku jasnych reguł gry i niedoskonałości systemu prawnego, były to decyzje   bardzo ryzykowne ale jednocześnie stwarzały okazję do powstania wielkich fortun.

  5. Szczyt aktywności przedsiębiorczej w Polsce przypadł na lata 1996-1997, kiedy to rocznie rejestrowane było ponad 600 tys. nowych firm, wobec 350 tys. zarejestrowanych w 2009. Obecnie, zwłaszcza po przystąpieniu do UE warunki i tendencje rozwoju przedsiębiorczości w Polsce coraz bardziej upodabniają się do tych jakie panują w rozwiniętych  krajach europejskich.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X