Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Dlaczego własny biznes?
Tekst
 


 1. Gdy na przełomie XX i XXI w. z tradycyjnego sektora small businessu wydzielił się segment ambitnej,  innowacyjnej przedsiębiorczości, niewątpliwie stało się tak w wyniku radykalnych zmian w technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych  a w tym rozwoju Internetu.

 2. Technologie przemysłowe, dominujące w XX wieku systemach, oparte były na wielkoseryjnej produkcji. Najnowszy wielki przełom technologiczny okazał się  natomiast bardzo przyjazny dla mniejszych firm. Obniżył się zasadniczo próg kapitałowy, umożliwiający efektywne wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w sferze produkcji i usług, zwłaszcza w informatyce. W efekcie takie przełomowe wynalazki jak komputer osobisty,  CD-ROM czy telewizja kablowa mogły zostać wprowadzone na rynek przez małe początkujące firmy, które zagroziły tym samym wielkim koncernom o ustabilizowanej pozycji na rynku.

 3. Jednocześnie małe początkujące firmy same zaczęły korzystać z nowoczesnych rozwiązań w sferze informatyki, telekomunikacji i Internetu.
  • Po pierwsze, Internet stał się tanim i efektywnym źródłem informacji o pomysłach biznesowych,  rynkach i klientach
  • Po drugie była to znakomita szansa  prezentacji i promocji firmy poprzez witrynę internetową przy niewielkich kosztach  takiej promocji
  • Po trzecie powstała możliwość sprzedaży za pośrednictwem Internetu a tym samym  rezygnacji z budowania sieci dystrybucji co jest procesem kosztownym i czasochłonnym
  • Wreszcie,  nowoczesne technologie informacyjne stworzyły dogodne warunki dla  nawiązania więzi kooperacyjnych przez małe firmy, także z dużymi korporacjami.

 4. Tak więc sukces wielu małych początkujących firm, zależy nie tylko od zaawansowanego poziomu  własnych rozwiązań technologicznych ale umiejętności szerokiego zastosowania narzędzi informatyki, telekomunikacji i Internetu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X